Mexické úrady začali s exhumáciou desiatok tiel nájdených v masovom hrobe
Do hrobu mu pochovali cudziu ženu. Prišiel to riešiť priamo na cintorín