Je bezdomovkyňa, no v šatníku má niekoľko kožuchov