Domáce

Obrovský úspech Slovenska! Dostali sme sa do elitnej "šestky"

Mapa Európy
Zdroj: shuterstock.com

Bude ukončená procedúra nadmerného deficitu.

Európska komisia (EK) dnes v rámci každoročnej hodnotiacej správy odporučila, aby Rada EÚ ukončila procedúru nadmerného deficitu v prípade šiestich členských krajín: Belgicka, Česka, Dánska, Holandska, Rakúska a Slovenska.

Exekutíva EÚ okrem toho dospela k záveru, že dve krajiny, Poľsko a Chorvátsko, v reakcii na odporúčania Rady EÚ, ktoré im boli vydané v rámci postupu pri nadmernom deficite, prijali účinné opatrenia.

V súčasnosti sa postup pri nadmernom deficite uplatňuje voči 17 členským štátom únie. Postupu pri nadmernom deficite teda podliehajú všetky členské štáty EÚ s výnimkou Bulharska, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Švédska a Talianska. Ak sa Rada bude riadiť odporúčaniami EK na ukončenie postupu pri nadmernom deficite v prípade šiestich uvedených štátov, celkový počet krajín podliehajúcich tomuto postupu teda klesne na 11.

Na jar 2011 sa postup pri nadmernom deficite uplatňoval až voči 24 členských štátom.

Rozhodnutie o ukončení postupu pri nadmernom deficite je podmienené „trvalou nápravou" nadmerného deficitu. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak z oznámených údajov za predchádzajúci rok (pre šesť uvedených krajín ide o rok 2013) vyplýva deficit nižší ako 3 % HDP a ak podľa prognózy EK deficit počas prognózovaného obdobia (ide o roky 2014 a 2015) nepresiahne referenčnú hodnotu 3 % HDP. 

Pre každého a na čokoľvek! Rýchle a dostupné pôžičky. Klikajte tu.

Komisia pripomenula, že v prípade Slovenska sa postup pri nadmernom deficite začal v roku 2009. Potom, čo deficit verejných financií SR v roku 2009 dosiahol vrcholnú úroveň 8 % HDP, došlo k jeho zníženiu až na hodnotu 2,8 % HDP v roku 2013. Program stability sa zameriava na celkový deficit na úrovni 2,6 % HDP v roku 2014 a na jeho ďalšie zníženie na 2,5 % HDP v roku 2015, v roku 2016 na 1,6 % HDP a 0,5 % HDP v roku 2017.

Podľa prognózy EK z jari 2014 by sa mal deficit verejných financií v roku 2014 mierne zvýšiť na 2,9 % HDP a v roku 2015 by sa mal vrátiť na úroveň 2,8 % HDP. Počas prognózovaného obdobia by mal teda deficit zostať pod referenčnou hodnotou 3 % HDP stanovenou v zmluve. Náprava zodpovedá odporúčaniu Rady EÚ pre Slovensko z roku 2009, aby odstránilo nadmerný deficit najneskôr do roku 2013.

BRUSEL/TASR

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

Dôležité udalosti