Kabinet odklepol akčný plán pre Hornú Nitru

Hornonitrianske bane Prievidza.
Zdroj: TASR

Ťažba uhlia v poslednej bani sa skončí medzi rokmi 2025 a 2027.

Akčný plán transformácie hornej Nitry je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie, kvalita života a sociálna infraštruktúra. Vyplýva to z návrhu akčného plánu, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda.


Budúcnosť energetiky v regióne by mala zohľadňovať vplyv na životné prostredie a zamerať sa na podporu nízkouhlíkovej energetiky, energetickej efektívnosti a smart riešení v energetike. Slovenské elektrárne (SE) by mali skončiť s výrobou tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky (ENO) v roku 2023, čo musí byť koordinované s posilnením uzlovej oblasti Bystričany. V nadväznosti na nové riešenie výroby tepla SE počítajú s jeho výrobou prostredníctvom druhotného spracovania odpadov, zámer predložili ako indikatívny projekt. Budúce riešenie tepla by mala zhodnotiť nezávislá štúdia.

Súčasťou strategického dokumentu je i harmonogram postupného útlmu a uzatvárania banských diel, ktorý schválila vláda v rámci skrátenia všeobecného hospodárskeho záujmu vlani v decembri. Transformačný proces rieši i sanáciu environmentálnych záťaží, ktoré spôsobil v regióne ťažký priemysel. Akčný plán počíta s tým, že odstraňovanie environmentálnych vplyvov sa bude financovať nielen zo zdrojov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), ale aj zo štátnych zdrojov. Rekvalifikačné opatrenia by sa mali dotknúť asi 1700 zamestnancov HBP.

Možnosti financovania projektov na zabezpečenie transformácie regiónu načrtlo viac ako 215 indikatívnych projektov v investičnej hodnote viac ako 3,1 miliardy eur (vrátane nákladov na budovanie rýchlostných ciest, pozn. TASR), ktoré by mali vytvoriť 10.000 pracovných miest. Zásobník indikatívnych projektov nie je konečný a môže sa priebežne dopĺňať. Mimo neho rieši plán i infraštruktúrne projekty, posilnenie inštitucionálnych kapacít, projekt na mäkké opatrenia na trhu práce i špeciálnu výzvu pre malé a stredné podniky.

Financovanie indikatívnych projektov chce štát zabezpečiť prostredníctvom tohto a budúceho programového obdobia z fondov Európskej únie (EÚ), komunitárnych programov EÚ, národných podporných mechanizmov, Európskej investičnej banky. Riešením by malo byť i vytvorenie samostatného operačného programu, prioritnej osi a prierezového nástroja.

Baníci dostanú odstupné

Transformácia regiónu bude podmienená i úpravou legislatívy. Pripravené uznesenie, ktoré by mala schvaľovať vláda, počíta s uložením opatrenia v podobe odpísania zásob výhradného ložiska, ako i zrušením alebo zmenou chráneného ložiskového územia.

Rovnako rieši legislatívu v nadväznosti na postavenie banských záchranárov, osobitný príspevok baníkom a odstupné. Úpravou má prejsť i vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), operačné programy, legislatíva rieši i štátnu pomoc na sanáciu nákladov na zatvorenie ťažobných polí, vytvorenie Centra podpory transformácie hornej Nitry a vypracovanie plánu likvidácie baní. Akčný plán sa bude vyhodnocovať na ročnej báze.

Plán ocenil aj Greenpeace

Organizácia Greenpeace oceňuje, že vláda schválila akčný plán. Radek Kubala vyzdvihol nielen konkrétne záväzky v dokumente, ale aj spôsob, akým celý akčný plán vznikol.

"Chcel by som oceniť otvorenosť a transparentnosť celého procesu, keď úrad podpredsedu vlády pripravoval Akčný plán spoločne s rôznymi aktérmi z regiónu, mimovládnymi organizáciami a široko ho diskutoval s verejnosťou," uviedol.

Greenpeace očakáva, že v ďalšom kroku vláda stanoví v Národnom energetickom a klimatickom pláne dátum konca spaľovania uhlia v dvoch veľkých elektrárňach Nováky a Vojany. Zároveň bude sledovať plnenie akčného plánu. "Avšak už dnes môžeme povedať, že Horná Nitra a celé Slovensko sa môže nadýchnuť k novej budúcnosti bez uhlia, čo je dobrá správa pre životné prostredie, ale vzhľadom na naliehavosť klimatickej krízy tiež pre celú planétu," uzavrel Kubala.

BRATISLAVA/TASR

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Nováky

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.