Inkluzívne školy zdieľajú skúsenosti s kolegami aj študentmi pedagogiky

1.png
Zdroj: Nadácia deti Slovenska.

V inkluzívnej škole sa vzdelávajú spolu zdravé deti a tie s hendikepom.

Už druhý rok sa slovenské školy môžu zapojiť do grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Úspešný pilotný projekt na dvadsiatich slovenských školách doplnil v tomto školskom roku rovnaký počet nových škôl.

Nevyhnutnou súčasťou vzdelávania účastníkov projektu Škola inkluzionistov je aj zdieľanie dobrej praxe. Preto ponúkajú školy v projekte pohľad do zákulisia študentom pedagogiky a kolegom z učiteľského prostredia.

Grantovo-vzdelávací projekt realizuje Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?, ktorý vznikol vďaka dobročinnému Plesu v opere.

Dobré skúsenosti z každodenného života v škole zážitkovou formou ponúkla aj Základná škola Karloveská v Bratislave. V projekte Škola inkluzionistov je v tomto roku zapojená už z pozície absolventa, ktorého na ceste k inklúzii sprevádza konzultantka Masha Orogváni z Nadácie pre deti Slovenska.

Deň otvorených dverí pod názvom „Kto (NE)chýba?" ponúkol ukážku vyučovacích hodín a zdôraznil posun školy na ceste k inklúzii. Ten potvrdzujú aj prvky a hodnoty, ktoré sa podarilo v škole zapracovať do bežného vyučovania.

Účastníci odštartovali deň spolu so žiakmi školy a sledovali ich proces vzdelávania počas viacerých otvorených hodín.

Deň štartujú ranné komunity

„Keďže považujeme za dôležité, aby škola vytvárala každodenný priestor a čas na budovanie vzťahu medzi učiteľom - žiakom a medzi samotnými žiakmi, náš deň štartujú ranné komunity. Podporujú sociálne a emočné učenie, a zároveň citlivé preklenutie žiaka do edukačného procesu celého dňa. Projekt Škola inkluzionistov u nás spustil vlnu mnohých zmien - vytvorili sme funkčný inkluzívny tím, miesto zástupcu riaditeľky pre inkluzívne vzdelávanie, zabezpečili sme supervízie pre učiteľov a niekoľkodňové školenia. Zároveň sme upravili niektoré systémové zmeny v rámci edukačného procesu - outdoorové vyučovanie (vyučovanie vonku), vytvorenie menších skupín pri niektorých predmetoch (MAT, SJL, CJ) či spomínané ranné komunity. A stále nekončíme," približuje absolvent projektu Adam Škopp, špeciálny pedagóg a zástupca riaditeľky pre inkluzívne vzdelávanie ZŠ Karloveská.

Pedagogický zbor ponúkol počas jedného dopoludnia pohľad na "inkluinšpiratívnu" spoluprácu v školskom prostredí, ktorá je možná v každej škole, teda aj v tých, ktoré nie sú zapojené v programe Nadácie pre deti Slovenska.

„Projekt Škola inkluzionistov sa snaží hľadať a ponúkať systémové riešenia v oblasti inkluzívneho vzdelávania na slovenských školách. Na tejto ceste dávame školám možnosť získať skúsenosti z praxe kolegov pedagógov, špeciálnych pedagógov, asistentov, ale aj riaditeľov a vedenia škôl. Na Základnej škole Karloveská však nekončíme. S podobným dňom otvorených dverí nás čakajú absolventi a ich školy v Pliešovciach, Smoleniciach či na východe v obci Budimír," hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska

Inkluzívne vzdelávanie v praxi zaujíma aj študentov

Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského získali vďaka dňu otvorených dverí na ZŠ Karloveská možnosť sledovať vzdelávací proces s ohľadom na inkluzívne hodnoty. Okrem povinnej odbornej praxe, ktorú absolvujú v rámci štúdia, nemajú veľa možností sledovať výučbu zameranú práve na inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami.

"Súčasťou prípravy na učiteľstvo by mala byť dostatočne dlhá, včasná, kvalitná a dôsledne reflektovaná pedagogická prax budúcich učiteľov a učiteliek v školách. Ideálne by samozrejme bolo, keby všetci študenti praxovali len v školách, ktoré vynikajú v konkrétnych oblastiach, to však logisticky nie je možné. Aspoň takéto krátkodobé exkurzie prinášajú cennú skúsenosť, ktorá môže zmeniť celkové nahliadanie na ich budúcu učiteľskú prácu," uzatvára pedagóg Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Mgr. Jozef Miškolci PhD.

Projekt Škola inkluzionistov navádza k prijímaniu a aplikácii inklúzie vďaka otvorenému vyučovaniu na školách, už aj vo vzdelávaní študentov pedagogiky. Účastníci ponúkajú príklad "ako sa to dá" aktuálnym aj budúcim kolegom.

„Musíme začať príkladmi dobrej praxe, jej zdieľaním, diskusiami po otvorených hodinách i následnými činmi. Sme školou základnou, a to nás predurčuje hľadať u skutočne všetkých žiakov práve dobrý základ, na ktorom môže potom ďalej stavať spoločnosť," uvádza Eva Horníková, riaditeľka Základnej školy Karloveská.

Zapojilo sa 40 škôl

Programu na podporu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením Kto chýba? sa podarilo v projekte Škola inkluzionistov vytvoriť za 10 mesiacov sieť 40 škôl z celého Slovenska. Na ceste k inklúzii sa navzájom sprevádzajú a podporujú aj vďaka intenzívnej práci 10 konzultantov a desiatok externých školiteľov. Vďaka stretnutiu na ZŠ Karloveská sa do siete na ceste k inklúzii pripájajú aj nádejní pedagógovia a ďalšie školy so záujmom o inklúziu.

Projekt Škola inkluzionistov realizuje Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? vďaka štedrej podpore dobročinného Plesu v opere, ktorého výťažok z posledných dvoch ročníkov vo výške 525 106 eur putoval práve na podporu inkluzívneho vzdelávania.

„Tešíme sa, že program Kto chýba? a všetky zrealizované projekty majú viditeľné výsledky a v práci na podpore inkluzívneho vzdelávania budeme môcť s podporou dobročinného Plesu v opere pokračovať ďalej. Vidíme v tejto oblasti ešte veľké nedostatky a radi by sme sa v blízkej budúcnosti sústredili aj na podporu inklúzie v oblasti predškolského vzdelávania," hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Vďaka dlhodobej spolupráci s dobročinným Plesom v opere je možné vo významnej miere prispieť k pozitívnym zmenám, ktoré dajú deťom so zdravotným znevýhodnením možnosť plnohodnotného vzdelania a šancu navštevovať školu spolu so svojimi zdravými rovesníkmi.

PR článok

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Inklúzia

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.