Štát zablokoval Pente majetok

Nový úsek počas otvorenia prvých objektov nultého obchvatu Bratislavy.
Zdroj: Marian Weyo/shutterstock.com

V hodnote 15 miliónov eur.

Slovenská republika vykonala zabezpečovacie opatrenia na zabezpečenie svojich nárokov z titulu trov konania v žalobe jediného akcionára zdravotnej poisťovne Dôvera.

Okresný súd Bratislava I rozhodol dňa 19. júla 2019 vo veci žalobcu HICEE B.V. (akcionár zdravotnej poisťovne DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) proti žalovanému Slovenská republika, zastúpená Národnou radou Slovenskej republiky, o zaplatenie 750 miliónov eur, následne znížených na sumu 200 mil. eur. Na strane žalovaného v spore taktiež intervenovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Súd žalobu zamietol v celom rozsahu a priznal žalovanému a intervenientom plnú náhradu trov konania.

V rozsudku Okresný súd Bratislava I konštatoval, že žalobca nepreukázal, že prijatím neziskovej novely došlo k takému zásahu, ktorý by sa negatívne prejavil na majetkovej sfére žalobcu, a preto žalobu zamietol.

Vláda Slovenskej republiky v nadväznosti na vydané rozhodnutie okresného súdu schválila dňa 18. decembra 2019 uznesenie, ktorým odporučila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a vedúcemu kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky vykonať všetky úkony a súvisiace opatrenia vyplývajúce z rozsudku okresného súdu tak, aby boli chránené a zabezpečené záujmy a majetok Slovenskej republiky.

V nadväznosti na prijaté uznesenie Slovenská republika podala na príslušný holandský súd návrh na zablokovanie prostriedkov na účtoch v Holandsku, ktoré sú vedené v prospech žalobcu. Holandský súd 20. decembra 2019 konštatoval, že žiadosť je opodstatnená, a vydal rozhodnutie, že Slovenská republika je oprávnená žiadať o zablokovanie sumy vo výške 15 647 000 eur na účtoch vedených v holandských bankách.

Podobný zabezpečovací inštitút si uplatnila Holandská spoločnosť Achmea vlastniaca zdravotnú poisťovňu Union. Vtedy na základe jej žiadosti luxemburský súd nariadil zablokovanie slovenského majetku v hodnote 29,5 milióna eur. Na tento majetok bola vykonaná exekúcia po tom, ako v decembri 2012 vyhrala arbitrážny súd so Slovenskou republikou kvôli zákazu zisku. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pokladať postup Slovenskej republiky ako odôvodnený a legitímny.

Slovenská republika čelila viacerým súdnym sporom súvisiacim s prijatím neziskovej novely, a to nielen na domácich súdoch, ale aj v medzinárodných arbitrážach, v ktorých Slovenskú republiku zastupovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Slovenská republika je doposiaľ v týchto sporoch úspešná a nemusela protistranám zo štátneho rozpočtu hradiť žiadne prostriedky.

Penta nevidí dôvod na vyplatenie súdnych trov v spore o zákaz zisku zdravotných poisťovni so štátom. Povedal to hovorca skupiny Gabriel Tóth v reakcii na to, že Slovensko zablokovalo pre spor viac ako 15,6 milióna eur spoločnosti HICEE B. V., patriacej Pente.

Tóth poukázal na to, že rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I v spore nie je právoplatné, keďže Penta sa odvolala. "Na vyplatenie súdnych trov preto neexistuje žiadny právny nárok a naši holandskí právnici pripravujú kroky smerujúce k zrušeniu blokácie účtov," uviedol Tóth.

BRATISLAVA/TVNOVINY

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Penta

Dôležité udalosti