Dátum vzniku zmeniek nepotvrdili ani dve znalkyne

Účtovníčka poukázala na pochybenie Kočnerových firiem.

Predvolala si ich obhajoba, no ich verziu nepotvrdili. Pred Špecializovaným trestným súdom vypovedali znalkyne Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru ku kauze zmenky.

Barbara Čakovská skúmala vyše 300 podpisov Mariana Kočnera a porovnávala ich so spornými podpismi na zmenkách. Došla k záveru, že všetky štyri podpisy boli urobené v jednom momente. Čo presne znamená moment, nešpecifikovala. Povedala, že to skôr znamená, že išlo o minúty až hodiny. Nepresnosť pojmu "moment" Kočner celý čas napádal. Záverom Čakovskej posudku bolo tiež to, že nie je možné určiť presný dátum vyhotovenia zmeniek, resp. podpisov. Mohli tak byť podpísané v roku 2000, ale aj v roku 2016.

Na veľmi podobnom závere sa zhodla aj druhá znalkyňa Tatiana Dugovičová. Nerobila síce vlastný posudok, ale posudzovala závery znalcov Američana Gerryho LaPorteho a Pavla Masaryka. Ani podľa nej nie je možné jednoznačne povedať, kedy vznikli zmenky, no rovnako to môže byť aj v roku 2016.

Na záver vypovedala účtovníčka a súčasná primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. Tá dostala za úlohu skontrolovať účtovníctvo spoločností Markíza - Slovakia, Inkasný servis a Správa a inkaso zmeniek.

"Zmenka sa podľa zákona musí evidovať v účtovníctve a mala by sa vykázať v účtovnej závierke alebo aspoň v prílohe účtovej závierky. Zmenky neboli účtované v súlade so zákonom o účtovníctve," vyhlásila znalkyňa Balkovičová.

Dodala, že zmenky nie sú evidované v účtovníctvach firiem ani v rokoch 2016 a 2017. V týchto rokoch už mali byť zmenky splatné, takže musela byť zaúčtovaná ich výška aj dátum splatnosti. Kočner spochybňuje Balkovičovú a považuje ju za zaujatú, pretože je vraj členkou strany Za ľudí.

Pavol Rusko povedal, že zmenky nedal do účtovníctva zámerne, ale neznamená to, že neexistujú.

Hlavné pojednávanie bude pokračovať 10., 11. a 12. februára.

Zdroj: TASR

14.23 - Po prestávke pokračuje výsluch znalkyne Balkovičovej. Prokurátor Šanta sa pýta, kedy boli v účtovníctvach dotknutých spoločností prvýkrát spomenuté zmeny. Markíza-Slovakia ich prvýkrát spomenula v roku 2016 a Kočnerove firmy nespomínali zmenky v účtovníctve vôbec.

Zdroj: TASR

13.47 - Advokát Michal Mandzák sa pýta, či je povinnosťou Markízy uviesť v účtovníctve potenciálny záväzok, ktorý nemusí nastať, keďže Markíza bola "len" ručiteľom. Balkovičová hovorí, že v účtovnej závierke by musel byť tento potenciálny záväzok vykázaný.

13.35 - Balkovičová sa vyjadruje k účtovníctvu Markízy. Aj v jej účtovníctve sa podľa zákona musela nachádzať evidencia zmeniek. "Žiadne záväzky, ani potenciálne nevykazovala (Markíza, pozn.red.)," dodala Balkovičová.

V účtovníctve Markízy sa zmenky prvýkrát objavili až po súdnom procese na Okresnom súde, cez ktorý Kočner vymáhal peniaze. Markíza v účtovníctve dodala, že zmenky nepovažuje za pravé.

13. 29 - "Zmenky neboli účtované v súlade so zákonom o účtovníctve," vyhlásila znalkyňa Balkovičová.

Dodáva, že zmenky nie sú evidované v účtovníctvach firiem ani v rokoch 2016 a 2017. V týchto rokoch už mali byť zmenky splatné, takže musela byť zaúčtovaná ich výška aj dátum splatnosti.

13.21 - Balkovičová ďalej vysvetľuje, že skúmala aj podklady od daňového úradu a aj firmy, ktorá robila účtovníctvo spomínaných firiem. Ani tam nenašla zmienku o hodnote, ktorá by zodpovedala hodnote predmetných zmeniek.

13.20 - Na súd práve dorazil Pavol Rusko. Sadol si na lavicu obžalovaných.

13.19 - Balkovičová povedala, že v účtovníctve v položke aktíva sa zmenky nenachádzali.

13.12 - "Zmenka sa podľa zákona musí evidovať v účtovníctve a mala by sa vykázať v účtovnej závierke alebo aspoň v prílohe účtovej závierky," uviedla Balkovičová.

13.02 - Pred senátom už sedí znalkyňa Lenka Balkovičová. Skúmala účtovníctvo Kočnerových firiem Inkasný servis, Správa a inkaso zmeniek a Markízy. Balkovičová je zároveň primátorkou mesta Zvolen. Kandidovala ako nezávislá kandidátka.

13.01 - Po prestávke pokračuje hlavné pojednávanie v kauze zmenky.

11.52 - Podľa slov právneho zástupcu TV Markíza Daniela Lipšica výpoveď znalkyne jednoznačne preukázala, že podpisy na zmenkách, údajne z roku 2001 a 2016, vykazujú také zhodné znaky, že boli podpísané vo veľmi úzkej časovej väzbe, niekoľko mesiacov, rozhodne nie rokov.

.

Zdroj: TASR

10.13 - Kočner sa vyjadruje k Čakovskej posudku, ktorý spochybňuje. Hovorí, že nie je možné, aby boli všetky podpisy vytvorené v jednom momente. Vraj je v notárskej zápisnici jasne napísané, že išlo o roky, nie momenty.

10.00 - Obhajoba aj právnici Markízy zisťujú, akým spôsobom získava znalec porovnávacie podpisy. Čakovská vysvetľuje, že jej ich predkladá vyšetrovateľ a ide o rôznorodé podpisy, napríklad z banky či od dodávateľov služieb, s ktorými dotyčná osoba uzatvárala zmluvy.

Zdroj: TASR

9.39 - Daniel Lipšic sa Čakovskej pýta, či podpisy vykazujú znaky, že sa ich niekto snažil napodobniť. Hovorí, že skôr sa jej zdá, že prvé dva podpisy majú iný sklon a inú "roztiahnutosť", čiže zrejme sa niekto snažil, aby vyzerali ako podpisy z iného obdobia.

9.37 - Šanta sa ďalej pýta, či vie povedať, v akom roku boli s najväčšou pravdepodobnosťou podpisy vyhotovené.

Znalkyňa odpovedala, že sporné štyri podpisy boli vyhotovené v jednom momente a najväčšie zhody vykazovali s podpismi z rokov 2014, 2015, 2016.

9.36 - Prokurátor Ján Šanta sa Čakovskej pýta, či mala dostatok vzorových podpisov z jednotlivých rokov na to, aby mohla vyhotoviť posudok. Odpovedá, že áno. V iných prípadoch im postačuje o veľa menej vzorových podpisov.

Zdroj: TASR

9.31 - Čakovská vysvetľuje, že jej posudok hovorí, že podpisy na všetkých štyroch zmenkách boli vytvorené v rovnakom čase, ale nevie povedať, či boli vytvorené v roku 2000 alebo 2016. Dodáva však, že minimálne dva podpisy boli antidatované, čiže podpísané v inom období, ako je uvedený dátum na zmenkách.


9.29 - Otázky kladie Marian Kočner. Čakovskej sa pýta, čo znamená falšovanie podpisu? Odpovedala, že je to snaha inej osoby vytvoriť podpis druhej osoby rôznymi spôsobmi. Na to sa Kočner opýtal, či aj v tomto prípade skúmala falšovanie. Odpovedala, že nie.

Spor však nie je v tom, či ich podpísal samotný Rusko, ale v tom, kedy ich podpísal.

9.26 - Mandzák sa dožaduje odpovedi na otázku, čo znamená, že podpisy boli pravdepodobne vyhotovené "v jednom momente", ako píše Čakovská v posudku. Odpovedá, že ide o možno o minúty. Znamená, že zrejme aj sporné podpisy na zmenkách boli vyhotovené v roku 2016.

9.19 - Mandzák sa Čakovskej pýta, podľa čoho určila, ktorý podpis bude tzv. porovnávací, teda na základe čoho vybrala podpisy, s ktorými provnávala podpisy zo zmeniek.

9.12 - Výsluch znalkyne Barbory Čakovskej vedie advokát Michal Mandzák. Čakovská hovorí, že skúmala 331 podpisov Mariana Kočnera a došla k záveru, že pravdepodobne boli všetky štyri sporné podpisy na zmenkách vyhotovené v jednom momente.

9.09 - Pavol Rusko požiadal dnes ráno o konanie v jeho neprítomnosti.


9.07 - Predseda senátu Emil Klemanič otvára hlavné pojednávanie v kauze zmenky.

PEZINOK/Katarína Kiššová, TV Markíza

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Pavol rusko

Dôležité udalosti