Kauza zmenky sa blíži ku koncu. Znalkyňa sedem hodín vysvetľovala, prečo sú zmenky podvrh

Pojednávanie v kauze falšovanie zmeniek.
Zdroj: TASR

Vypovedali dvaja znalci.

Takmer seden hodín trvala výpoveď písmoznalkyne Eriky Strakovej. Jej posudok je jeden z kľúčových, pretože jednoznačne pred senátom povedala, že podpisy Pavla Ruska na zmenkách nemohli byť urobené v roku 2000, ale až po roku 2013.

Obhajoba vrátane Ruska a Mariana Kočnera sa snažila Strakovú grilovať a nachytať na chybách. Kládli jej veľa detailných otázok, často ich opakovali. Rusko sa pri hodnotení jej posudku rozohnil a povedal, že blázon by falšoval zmenky na základe nesprávneho podpisu.

Na dnešný výsluch sa pripravil a priniesol súdu veľa svojich minulých podpisov. Chcel tým dokázať, že podpisy menil aj podľa situácie a dokumentov, ktoré podpisoval a že tak, ako sa podpísal na zmenkách, sa už podpisoval aj v roku 2000.

Straková zároveň priznala, že ju kontaktovala Mária Zelenková. Je to znalkyňa, ktorá tiež vypracovala posudok, no objavila sa v Kočnerovej Threeme. Obžalovaní si o nej spolu písali.

Straková pred súdom povedala, že Zelenková začala byť neskôr veľmi naliehavá a opakovane ju kontaktovala. "Musela som ju zablokovať," dodala Straková. Podľa prokurátora Jána Šantu je absurdné, aby niekto zasahoval do práce znalca.

Nasledoval výsluch druhého znalca Milana Nouzovského, ktorého oslovil Kočnerov právnik Mareka Para. Nouzovský mal vypracovať posudok na Strakovej posudok. Ten tvrdí, že Straková si plietla pojmy grafológia a písmoznalectvo. Dodal, že nepozná dostupnú metódu, ktorou by sa dal stanoviť presný dátum vzniku podpisu. Strakovej posudok tak spochybnil.

Pojednávanie bude pokračovať v utorok (11.2.) a v stredu (12.2.). Obžalovaní sa budú môcť vyjadriť k dôkazom. Senát vyzval procesné strany, aby si pripravili aj záverečné reči.

ONLINE:

18.23 - ONLINE sme ukončili.

18.22 - Vyjadril sa aj Pavol Rusko. Zopakoval, že Strakovej posudok je účelový a navrhujú súdu predvolať ľudí, ktorí potvrdia, že Rusko sa v roku 2000 podpisoval tak ako na zmenkách. Dodal tiež, vypočutí boli Viera Rusková, Ján Kováčik a Peter Tóth, ktorí všetci potvrdili, že o zmenkách vedeli.

"Je to dosť ľudí na to, aby bol dôkaz, že zmenky nie sú falšované," dodal Rusko.

18.20 - Prokurátor Šanta novinárom povedal, že na nasledujúce dni si treba pripraviť aj záverečné reči. Obžalovaní ešte dostanú priestor vyjadriť sa k dôkazom, pri ktorých neboli prítomní. Hovorí, že obhajoba navrhuje ešte posudok zo Španielska, na ktorý má obžaloba kontra posudok.

"Boli vykonané všetky dôkazy navrhované obžalobou, dokonca na rámec," povedal Šanta.

18.18 - Pojednávanie je na dnes ukončené. Pokračuje v utorok a v stredu.

18.02 - Výsluch znalca je ukončený.

17.46 - Otázky kladie Kočner. Nouzovského sa pýta, či môže psychický stav ovplyvniť podpis. Znalec odpovedá, že podľa neho áno, ale takýto výskum ešte nikdy nikto nerobil.

17.35 - Tomáš Kamenec, právnik Markízy sa pýta, koľko porovnávacích podpisov potrebujú znalci v Česku na to, aby mohli určiť pravdepodobnosť pravosti podpisu. Nouzovský odpovedá, že 30 až 50. Straková pracovala s takmer 400 podpismi. Podľa Nouzovského je to jedno, pretože vyšší počet podpisov podľa neho nezvyšuje aj pravdepodobnosť falšovania alebo nefalšovania podpisov.

17.28 - Lipšic sa Nouzovského pýta, v čom presne sú Strakovej metódy sporné. Hovorí, že on to nevie vyhodnotiť, pretože nemal k dispozícii materiály, ktoré Straková posudzovala.

Lipšic sa spýtal, akými metódami by znalec všeobecne mohol stanoviť dátum vzniku podpisu. Nouzovský hovorí, že vždy ide len o pravdepodobnosť. "V Česku asi nie sme takí dobrí znalci ako na Slovensku," odpovedal ironicky Nouzovský.

17.18 - Šanta sa Nouzovského pýta, koľko peňazí dostal za tento posudok. Odpovedal, že osem až desaťtisíc. Šanta sa spýtal, či korún alebo eur. "Korún. Eurá neberiem," odpovedal Nouzovský. Znalec je z Česka.

17.00 - Prokurátor Šanta sa znalca pýta, či sa nedá určiť dátum vzniku podpisu ani vtedy, keď znalec použije takmer 400 vzoriek.

Nouzovský odpovedá, že nikdy nebude výsledok stopercentne istý.

16.54 - Záverom Nouzovského posudku je to, že nie je možné stanoviť dátum vzniku podpisov.

Zdroj: TASR

16.50 - Nouzovský Strakovej vyčíta, že v niektorých častiach posudku hovorí o grafológii a niekde o písmoznalectve a nie je to jednotné. Hovorí, že pri formulovaní záveru posudku, ktorý robila Straková je potrebné byť veľmi opatrný. "Človek nie je stroj. Ešte som nepoznal postup, ktorým by sa dal jednoznačne stanoviť dátum vzniku podpisu," hovorí znalec.

16.48 - Nouzovský napísal posudok k Strakovej znaleckému posudku. "Zoznámil som sa s jej posudkom, ale nemohol som ho posúdiť, pretože som nemal k dispozícii tie materiály, aké mala ona," povedal Nouzovský.

16.44 - Výsluch Strakovej sa skončil a pojednávanie pokračuje výsluchom znalca Milana Nouzovského.

16.33 - Výsluch komentuje právnička Markízy Lucia Tandlich. Hovorí, že znalecký posudok Strakovej ukazuje, že zmenky sú legenda, ktorá je veľmi jednoduchá a jej cieľom je nezákonne sa obohatiť voči televízii Markíza. Zároveň pripomína, že Straková mala byť ovplyvňovaná znalkyňou Zelenkovou. O nej si Kočner s Ruskom písal.

"Dá sa s ňou. Ja som jej pomohol, dohovorím," mal si napísať Kočner s Ruskom počas civilného konania o sporné zmenky.

16.28 - Rusko senátu ukazuje ďalšie podpisy z rôznych rokov. Hovorí, že človeka čo zle sfalšuje podpisy na zmenky treba zavrieť na psychiatriu. "Ja som to podpisoval tak, ako som potreboval a mal som špeciálnu motiváciu, prečo som tak konal," hovorí Rusko.

16.20 - Rusko potvrdzuje, že zmenil podpis, ale nie po zmene sociálneho statusu v roku 2002, ale dávno pred tým a jeho podpis sa vyvíjal. "Ja mám silný pocit, že tento znalecký posudok vychádzal skôr z priania ako z reality," povedal Rusko.

16.17 - Záverečné slovo si berie Marian Kočner. Hovorí, že nie je možné, aby znalkyňa došla k záveru, že podpisy nie sú z roku 2000. Podľa Kočnera je všetko, čo povedala vágne.

15.46 - Rusko aj jeho právnici majú stále doplňujúce otázky.

15.28 - "Ťažko si viem predstaviť, že by som zmenila svoj názor. Tie podpisy nemohli vzniknúť v roku 2000," znova zopakovala Straková.

15.17 - Rusko už nemá ďalšie otázky. Slovo dostal Daniel Lipšic. Avizuje, že sa nebude pýtať veľa, keďže už toho bolo veľa povedané. Strakovej sa pýta, ktoré ťahy písma sa skúmajú najľahšie a ktoré najťažšie. "Najľahšie zhora nadol a najťažšie zdola nahor a sprava do ľava," odpovedala.

15.10 - Rusko predkladá ďalšie podpisy, aby ich znalkyňa okomentovala. Znalkyňa ich odmietla hodnotiť.

15.04 - Rusko sa musel poradiť s právnikmi, pretože nevie sformulovať otázku tak, aby nebola zavádzajúca. Po porade sa pýta, či vie znalkyňa rozlíšiť Ruskove podpisy pred rokom 2013 a po roku 2013.

Otázku aj tak namieta prokurátor Šanta. "Na toto odpovedá znalkyňa od rána od deviatej."

Rusko sa vzápätí ohradil, aby mu Šanta neskákal do výsluchu a Šanta naspäť odpovedal, že on nebude hovoriť prokurátorovi, čo má a čo nemá namietať. "Tieto vaše časy sa skončili," odkázal Šanta Ruskovi.

14.57 - K slovu sa dostal Pavol Rusko. Strakovej sa pýta, či podpisy, ktoré slúžili ako porovnávacie sú spontánne. Odpovedá, že áno. Rusko sa ďalej pýta, či sú podľa nej sporné podpisy tiež spontánne. Straková hovorí, že vo väčšine prípadov sú to spontánne podpisy.

14.51 - Po krátkej prestávke pokračuje výsluch znalkyne Strakovej, ktorá vypovedá už od rána. Neustále jej kladú otázky Ruskovi a Kočnerovi obhajcovia.

14.09 - Obhajoba teraz skúma uhol sklonu písmen. Opakovane sa tak pýtajú znalkyne na veci, ktoré skúmala a ktoré už pred súdom vysvetlila.

13.49 - Prokurátor Šanta rázne zasiahol do otázok obhajoby. Žiada súd, aby nepripúšťal hypotetické a podrobné otázky na metodiku, ktoré znalkyni Kočner a jeho právnici kladú. Dodáva, že toto nie je vedecká prednáška.

Zdroj: TASR

Trpezlivosť už dochádza aj sudcovi Klemaničovi. "Bavme sa o zmenkách," niekoľkokrát opakuje po Mandzákovej otázke ohľadom digitálnych podpisov.

13.37 - Obhajoba priniesla na pojednávanie tabuľu s rôznymi Ruskovými podpismi. Michal Mandzák žiada Strakovú, aby ukázala na tabuli, ktoré Ruskove podpisy vykazujú znaky zmeny. Právni zástupcovia Markízy otázku namietli, že znalkyňa sa môže vyjadriť len k podpisom, ktoré sama skúmala. Na Mandzákovu otázku neodpovedala.

13.32 - Kočner sa Strakovej pýta, či sú Ruskove podpisy na zmenkách falzifikáty. Straková hovorí, že podpisy sú Ruskove. Sporné v celej veci je však to, kedy boli podpisy urobené, nie koho sú.

13.20 - Pokračuje hlavné pojednávanie. Otázky naďalej kladie Kočner. Prokurátor Šanta jeho otázky kritizuje. Hovorí, že Kočner kladie sugestívne otázky, pretože ich sám komentuje.

12.07 - Súd vyhlásil prestávku.

11.50 - Kočner sa Strakovej pýta na veľa detailov, ktoré povedala počas svojej spontánnej výpovede.

11.42 - Kočner sa pýta, ako a kedy komunikovala s maďarskými kolegami a či z komunikácie existujú nejaké písomné dokumentácie. Straková hovorí, že nie, pretože sa s nimi stretla osobne. Ďalej sa Kočner pýta na diagnostické metódy, ktoré znalkyňa použila a či ich používajú aj iní znalci. Kočner naznačuje, že si počas vyhotovenia posudku vymyslela svoje vlastné metódy, ktoré pri práci aplikovala.

11.30 - Kočner sa Strakovej spýtal, aký mohol mať Rusko v roku 2002 motív zmeniť svoj podpis. Súd otázku zamietol.

Straková však odpovedá všeobecne. V roku 2002 sa Rusko stal poslancom Národnej rady a zmenil sa jeho sociálny status. Mohol to byť dôvod, prečo chcel zmeniť aj podpis.

11.23 - Otázky kladie Marian Kočner. Pýta sa Strakovej, ako zistila, že Rusko zmenil podpisy v roku 1993 a v roku 2002. Straková spomínala Ruskov podpis z roku 2002, ktorý je zvlášť zaujal, pretože Ruskov podpis bol výnimočne pekný. Kočner sa pýta, či ho skúmala pod mikroskopom. Straková odpovedá, že nie. Mikroskopické metódy sú vraj len pomocné.

11.16 - Para chce, aby Straková hlbšie vysvetlila, akú motiváciu majú ľudia z hľadiska písmoznalectva, aby zmenili svoj podpis. Odpovedá, že je to veľmi zložitý problém.

11.01 - Kočnerov právnik sa znalkyne pýta, či porovnávacie materiály od rokov 1993 až po rok 2016 vykazovali nejaké rozdiely. Straková už vysvetľovala, že Rusko počas svojho života zmenil podpis. Jednoznačne dokázateľne zmenil podpis v roku 2002.

10.47 - Para sa Strakovej pýta, ako komunikovala so znalkyňou Tatianou Dugovičovou. Straková priznáva, že s ňou komunikovala. Debatovali spolu len o pere, ktorým mali byť zmenky podpísané. Straková hovorí, že s ňou nekonzultovala svoje výsledky.

10.44 - Para sa pýta, prečo Straková nedala do znaleckého posudku pracovné postupy, ktorými sa riadila. Straková hovorí, že posudok nie je diplomová práca, nemusí v ňom vysvetľovať svoj postup.

Para sa opakovane pýta na tabuľky, ktoré si pri práci Straková robila, no nedala ich do posudku. Predseda senátu Klemanič Parove otázky odmietol, súdu vraj Strakovej odpovede na otázky ohľadom jej postupu stačia.

10.40 - Strakovej sa pýta Kočnerov právnik Marek Para. Žiada od nej, aby mu vysvetlila pojmy analýza a syntéza.

10.37 - Šanta ukazuje Strakovej tzv. piatu zmenku. Pýta sa jej, či badá rozdiely medzi podpismi na piatej a štvrtej zmenke. Straková hovorí, že na prvý pohľad vyzerajú podpisy identicky.

Piata zmenka sa v obehu ukázala až v roku 2017. Hovoril o nej aj svedok Ivan Cvik, ktorý tvrdil, že zmenku núkal rôznym ľuďom, podnikateľom aj politikom. Kočner existenciu piatej zmenky poprel.

10.31 - Prokurátor Šanta novinárom počas prestávky povedal, že je šokujúce, že znalkyňa Zelenková zasiahla do práce Strakovej. "Čo si to dovoľuje? Ako môže takto hrubo zasahovať do jej práce?" Šanta hovorí, že sa počas svojej praxe ešte s takým niečím nestretol. Počká si do vyhlásenia rozsudku a podľa rozsudku ďalej zváži kroky voči osobám, ktoré marili toto konanie.

Zdroj: TASR

9.47 - Prokurátor Ján Šanta sa Strakovej pýta, koľko porovnávacích podpisov skúmala. Odpovedá, že 389. Ďalej sa pýta, akú dlhú má prax v odbore písmoznalectvo. Straková pracuje ako písmoznalkyňa posledných 20 rokov, samotnému písmu sa venuje celú profesionálnu kariéru, teda 40 rokov.

Zdroj: TASR

9.43 - "Podľa môjho skúmania nemohli byť podpisy na zmenkách vyhotovené v roku 2000, ale po roku 2013," povedala Straková.

Zdroj: TASR

9.40 - Straková vysvetľuje, že Ruskov podpis sa v čase menil. V roku 2003 bol jeho podpis viac strohý.

9.37 - Znalkyňa hovorí, že Ruskov podpis je tvarovo jednoduchý, preto našla veľmi málo znakov, ktoré boli hodné porovnávania.

9.35 - "Toto skúmanie vôbec nebolo jednoduché. Zabralo mi to veľa času a stálo ma to veľa nervov," dodáva Straková. Svoju prácu musela konzultovať aj so znalcami zo zahraničia.

9.29 - Znalkyňa najskôr skúmala uhol písma na dokumentoch z roku 2000. Potom rovnakým spôsobom merala uhol na sporných zmenkách. Uhol sklonu prvých písmen na podpisoch na zmenkách bol iný. Dodáva, že uhol sklonu sa dá merať exaktným spôsobom.

9.27 - Straková opisuje, že skúmala uhol písmen v Ruskových podpisoch. Vysvetľuje, ako tieto uhly a sklony merala.

Zdroj: TASR

9.19 - Straková hovorí, že keď človek zmení podpis, písmoznalec musí brať do úvahy, aké rôzne motivácie mohol na to mať. "Základom maskovania rukopisu je strach," dodala.

Zdroj: TASR

9.16 - "Podpis sú také ťahy, ktoré udávajú esenciu osobnosti," hovorí Straková jednu zo psychologických definícii podpisu. Dodáva, že právnu definíciu podpisu nenašla.

9.11 - Znalkyňa vysvetľuje, že charakteristické znaky písma sa u každého človeka vyvíjajú až neskôr, okolo 14. až 15. roku života. Podpis si vytvárajú ľudia v puberte a to tak, že hľadajú taký, ktorý sa im bude páčiť, pretože je to niečo, čo nás reprezentuje v každodennom živote. "Mnohí pri tom podpise ostávajú po celý život. Ak ho niekto zmení, stalo sa niečo dôležité v jeho živote, ale aj ten nový podpis si musí nacvičiť," vysvetľuje Straková.

9.08 - Straková hovorí, že jej úlohou bolo skúmať podpisy Pavla Ruska a zistiť, či podpisy na zmenkách vznikli v roku 2000.

9.05 - Predseda senátu Emil Klemanič otvoril hlavné pojednávanie.

Zdroj: TASR

Začína sa výsluch znalkyne Eriky Strakovej.

9.04 - Na súd prišiel Pavol Rusko, Marian Kočner a všetci právni zástupcovia.

PEZINOK/Katarína Kiššová

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Pavol rusko

Dôležité udalosti