Gröhling o vyučovaní doma: Stanovili sme štyri povinné predmety a zredukovali učivo

Švédska princezná Sofia pomáha v nemocnici
Švédska princezná Sofia pomáha v nemocnici Zdroj: TASR

Prečítajte si, koľko hodín denne by sa mali žiaci učiť.

Minister školstva Branislav Gröhling predstavil, ako by mali školy zredukovať učivo pre domáce vzdelávanie. Hlavným vzdelávacími oblasťami sú Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť a Človek a príroda.

Minister poznamenal, že učitelia sa snažia akýmkoľvek spôsobom nahradiť plnohodnotné vzdelávanie, rovnako vníma aj rodičov, ktorí musia deťom neraz pomáhať pri učení. Usmernenie má podľa neho zredukovať učivo za posledné mesiace školského roka a ukázať to, čo je obsahovo dôležité. Ide o viac ako 80-stranové usmernenie, ktoré určuje hlavné vzdelávacie oblasti pre všetky ročníky škôl.

Riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová uviedla, že mnohé školy si už poradili a vytvorili si systémy, ako vyučovať žiakov na diaľku. Okrem hlavných vzdelávacích oblastí, v rámci ktorých môžu učitelia zadávať aj úlohy a vyhodnocovať, ŠPÚ vymedzil aj komplementárne vzdelávacie oblasti. "Medzi ne patria oblasti ako človek a hodnoty, človek a svet práce, umenia a kultúra a zdravie a pohyb," priblížila Hapalová.


Ako dodala, vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne nevypovedá o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňuje povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. "Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne," poznamenala Hapalová.

Odporúča sa sústrediť na ťažiskové učivo daného ročníka, ktoré vymedzil ŠPÚ. Ako dodala Hapalová, pokiaľ učitelia tieto témy so žiakmi už absolvovali, v zostávajúcich týždňoch sa budú zameriavať na prehlbovanie a opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov.

Zdroj: polya_olya/shutterstock.com

V prípade, že ich učitelia so žiakmi neabsolvovali, odporúča sa tieto témy zaradiť ako nové učivo iba v prípade, ak to podmienky umožňujú, teda ak sú učitelia v online spojení so všetkými žiakmi.

V opačnom prípade je potrebné prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovať a sústrediť sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebratého učiva.

Hapalová uviedla, že triedni učitelia by mali určiť týždenný rozvrh, ktorý má zároveň koordinovať distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom.

"Pre prvé štyri ročníky sa odporúča v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia by mala mať každodenné zastúpenie," poznamenala Hapalová.

Vo vyšších ročníkoch sa odporúča pre každý deň v týždni určiť samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve.


BRATISLAVA/tvnoviny.sk

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme školstvo

Dôležité udalosti