Pozrite sa, ako dopadli naši žiaci v testovaní finančnej gramotnosti

žiaci píšu test
Zdroj: Shutterstock.com

Skóre slovenských žiakov sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD.

Žiaci v testovaní finančnej gramotnosti OECD PISA 2018 dosiahli výkon na úrovni 481 bodov, pričom priemer krajín OECD bol 505 bodov. Priemerné skóre slovenských žiakov sa tak nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. V rámci krajín OECD dosiahlo signifikantne nižší výkon ako Slovensko iba Čile. Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Z hľadiska trendov sme vo finančnej gramotnosti v PISA 2018 zaznamenali štatisticky významné zlepšenie výkonu slovenských žiakov (o 36 bodov) oproti roku 2015. V porovnaní s rokom 2012, keď bolo testovanie v oblasti finančnej gramotnosti realizované prvýkrát, je skóre slovenských žiakov v roku 2018 o 11 bodov vyššie, čo však nepredstavuje signifikantný rozdiel," uviedlo ministerstvo školstva.

Znamená to, že výkon slovenských žiakov dosiahnutý v roku 2018 je na úrovni výkonu z roku 2012. Výkon slovenských dievčat a chlapcov bol v oblasti finančnej gramotnosti v PISA 2018 porovnateľný.

V treťom cykle štúdie sa do rizikovej skupiny zaradilo 21,2 percenta žiakov, pričom v priemere krajín OECD túto skupinu tvorí 14,7 percenta žiakov. Žiaci patriaci do rizikovej skupiny nie sú schopní v základných súvislostiach riešiť a aplikovať v praxi otázky a problémy týkajúce sa financií.

"Ak porovnávame percentuálne zastúpenie slovenských žiakov v rizikovej skupine s predchádzajúcimi cyklami štúdie PISA, vidíme, že v roku 2018 bol percentuálny podiel žiakov zaradených do rizikovej skupiny o 13,5 percentuálneho bodu nižší ako v roku 2015 (34,7 percenta), pričom tento rozdiel je štatisticky významný. Rozdiel oproti roku 2012 (22,8 percenta) je 1,6 percentuálneho bodu, čo nie je štatisticky významné," tvrdí ministerstvo školstva.

Takzvanú top úroveň dosiahlo 7,2 percenta žiakov. Percentuálny podiel žiakov v top skupine, teda najvyššej výkonovej skupine, je na Slovensku oproti priemeru krajín OECD (10,5 percenta) vo finančnej gramotnosti signifikantne nižší.

Vplyv socio-ekonomického zázemia na výkon žiakov vo finančnej gramotnosti je v Slovenskej republike signifikantne vyšší ako v priemere krajín OECD. Na Slovensku dosiahli žiaci s vyšším socio-ekonomickým statusom o viac ako 100 bodov vyššie skóre vo finančnej gramotnosti oproti žiakom s nižším socio-ekonomickým statusom, čo je najvýraznejší rozdiel v rámci krajín OECD.

Do testovania finančnej gramotnosti sa v poslednom cykle PISA 2018 zapojilo celkom 20 krajín, z toho 13 krajín OECD. Úlohy z oblasti finančnej gramotnosti riešilo na celom svete v roku 2018 približne 117.000 žiakov. Slovenská republika otestovala finančnú gramotnosť 15-ročných žiakov na vybranej vzorke 3400 žiakov všetkých typov škôl zapojených do štúdie PISA 2018.

Testovanie finančnej gramotnosti PISA realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania od 16. do 27. apríla 2018 na vzorke 357 slovenských škôl.

BRATISLAVA/TASR

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme PISA

Dôležité udalosti