Kamionistom sa zlepšia pracovné podmienky, budú môcť byť viac s rodinami

Ilustračná snímka.
Zdroj: welcomia/shutterstock.com

Týždeň voľna ale nemôžu stráviť v kabíne.

Európsky parlament vo štvrtok (9. 7.) definitívne schválil novú legislatívu EÚ, ktorá má zlepšiť pracovné podmienky vodičov a ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v cestnej nákladnej doprave.

Poslanci v stredajšom (8. 7.) hlasovaní odmietli všetky nové pozmeňujúce návrhy k smernici a dvom nariadeniam, na ktorých znení sa vyjednávači EP a Rady EÚ dohodli ešte v decembri.

Texty všetkých troch právnych aktov odobrili ministri členských štátov EÚ už v apríli. Parlament tak definitívne schválil reformu v oblasti cestnej nákladnej dopravy.

Nové pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku vodičov, ako aj lepšieho vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže (prepravy v rámci členského štátu dočasne zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení prevážaného nákladu) majú ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v sektore cestnej dopravy.

Zamestnávatelia preplatia ubytovanie

Reforma pomôže zabezpečiť lepšie podmienky oddychu pre vodičov a umožní im tráviť viac času doma. Dopravné spoločnosti budú musieť upraviť ich pracovný čas tak, aby sa vodiči v sektore medzinárodnej nákladnej dopravy mohli pravidelne vracať domov, a to každé tri alebo štyri týždne v závislosti od toho, ako bude rozvrhnutý ich pracovný čas.

Povinný týždenný odpočinok nebude možné čerpať v kabíne vozidla. Ak vodič čas odpočinku strávi mimo domova, zamestnávateľ bude povinný uhradiť mu náklady na ubytovanie.

Zdroj: Aleksandar Malivuk/shutterstock.com

Na zamedzenie podvodom sa budú používať tachografy inštalované do vozidiel, ktoré budú zaznamenávať každé prekročenie hraníc. V snahe zabrániť systematickej kabotáži sa zavedie štvordňová prestávka, ktorá musí uplynúť pred tým, ako môže vozidlo vykonávať ďalšiu kabotážnu prepravu v tej istej krajine.

V rámci opatrení zameraných proti schránkovým spoločnostiam by podniky cestnej nákladnej dopravy mali byť schopné preukázať, že podstatnú časť svojej prepravy vykonávajú v členskom štáte, v ktorom sú registrované.

Nová legislatíva obsahuje požiadavku, aby sa nákladné vozidlá vracali do operačného centra podniku každých osem týždňov. To sa bude vzťahovať aj na ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 2,5 tony, ktoré budú musieť byť takisto vybavené tachografom.

Reforma prináša jasný právny rámec, ktorý by mal zamedziť rozdielnym prístupom jednotlivých členských štátov k vodičom spoza ich hraníc a zabezpečiť všetkým vodičom spravodlivú odmenu.

Pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov sa budú vzťahovať na kabotážnu a medzinárodnú prepravu s výnimkou tranzitnej, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s dvoma dodatočnými nakládkami alebo vykládkami tovaru.

Zdroj: TASR

Nová legislatíva vstúpi do platnosti po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, k čomu by malo dôjsť v nasledujúcich týždňoch. Smernica o vysielaní vodičov nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti.

Nariadenie o časoch odpočinku a návratu vodičov nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a nariadenie upravujúce návrat nákladných vozidiel a prístup na trh nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti.

BRUSEL/TASR

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Vodič

Dôležité udalosti