Domáce

Prečítajte si, koho SIS tento rok sledovala

DETEKTIV2.jpg
Zdroj: www.markiza.sk

Náboženské sekty, ale aj korupčníkov.

Slovenská informačná služba vlani v oblasti deštrukčných siekt a náboženských spoločenstiev monitorovala aktivity subjektov, ktoré pri šírení svojej ideológie a snahách o získanie vplyvu v štátnej a súkromnej sfére, ako aj v prostredí samospráv používali neštandardné a netransparentné metódy.

Tie boli často spojené s vlastným obohacovaním a negatívne ovplyvňovali psychické a fyzické zdravie svojich stúpencov, ako aj ich sociálnu situáciu. Aj tieto informácie obsahuje odtajnená časť správy o činnosti SIS v roku 2012, ktorú dnes SIS zverejnila na svojom webe.

SIS bola aktívna aj v sledovaní oblasti korupcie a klientelizmu. Napríklad odstúpila informácie o podozrení z manipulácie verejného obstarávania v štátnej energetickej spoločnosti v prospech spriaznených firiem, na čom mali profitovať zástupcovia podniku.

Tajná služba zaznamenala netransparentné zadávania stavebných zákaziek na úrovni regionálnej samosprávy vopred vybraným spoločnostiam, za ktoré mali byť poskytnuté úplatky.

Pôžička Cetelem: výsledok posúdenia do 10 minút. Klikajte tu.

V oblasti manipulovania obstarávania tovarov a služieb v štátnej správe získala poznatky a príjemcov jej poznatkov informovala o podozreniach z netransparentných aktivít pri udeľovaní zákaziek na dodávky výpočtovej techniky a informačných technológií.

V súvislosti s poskytovaním peňazí z eurofondov informovala o podozrení z korupcie pri schvaľovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ súkromným spoločnostiam.

„Boli zistené aj prípady podozrení z neoprávneného čerpania dotácií na investičné projekty v oblasti poľnohospodárstva," píše sa v správe. SIS informovala o podnikateľoch, ktorí získali z eurofondov dotácie na vysoko nadhodnotené projekty, ktorých schválenie mala sprevádzať korupcia.

V hodnotenom období služba získala poznatky o neoprávnenom vyplácaní sociálnych dávok a dôchodkov, ktoré mali byť priznané na základe korupčných praktík. „Podozrenia z korupčných aktivít boli zistené aj v súvislosti s daňovými a colnými podvodmi, na ktorých mali participovať viacerí pracovníci daňovej a colnej správy".

Podozrenia na poškodzovanie hospodárskych záujmov štátu tajná služba zaznamenala najmä v energetických a teplárenských spoločnostiach. „Lobistické a korupčné tlaky záujmových skupín prepojených na vrcholový manažment spoločností s majetkovou účasťou štátu mali vyústiť do manipulácie procesov verejného obstarávania," píše sa v správe. V niektorých prípadoch zaznamenali indície, že z uvedených dôvodov mali byť verejné súťaže úmyselne obchádzané.

SIS poukázala na podozrenia z tunelovania prostriedkov získaných z eurofondov, napríklad prostredníctvom fondu manažujúceho financovanie podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov EÚ.

Dialo sa to cez nadhodnotené platby alebo platby za nerealizované práce a služby, či zneužitie dotácií z eurofondov na iné ako deklarované ciele. „Pozornosť bola venovaná aj podozreniam, že malo dochádzať k čerpaniu eurofondov spoločnosťami, ktoré sú prepojené na skupiny organizovaného zločinu," napísali v správe.

SIS informovala aj o podozreniach z ovplyvňovania súdnych konaní, išlo o neoprávnené majetkové a finančné nároky voči štátu. Získala aj poznatky o podozreniach z nezákonných prevodov pozemkov zo štátneho do súkromného vlastníctva.

SIS upozornila na podozrenia z nezákonného vyňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a jej následného preklasifikovania na oveľa drahšie stavebné pozemky.

BRATISLAVA/SITA

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.