Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka (†67), jeho skon nesúvisí s ochorením COVID-19

Igor Matovič.
Zdroj: TASR

Podľa našich informácií mal duchovný dlhé roky problémy so srdcom.

V levočskej nemocnici vo veku 67 rokov zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Informáciu pre TV Markíza potvrdil biskupský úrad v Spišskom Podhradí, zverejnila ju aj Konferencia biskupov Slovenska na svojom webe.

"Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19," informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr.

Naposledy sa na verejnosti objavil 24. júna. Vtedy sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule konala biskupská vysviacka nového pomocného biskupa Spišskej diecézy Jána Kuboša. Do funkcie ho menoval v marci 2020 pápež František.

Sečku nahradí pomocný biskup Kuboš

Smrťou diecézneho biskupa došlo k uprázdneniu biskupského stolca v Spišskej diecéze, k takzvanej sede vacante. Hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher uviedol, že v takomto prípade, keď sa biskupský stolec uprázdni, Kódex kánonického práva predpisuje sériu opatrení, ktoré zabezpečia fungovanie diecézy.

Zdroj: TASR

Po smrti biskupa Sečku riadenie diecézy ihneď preberá spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Ten má riadiť diecézu dovtedy, kým nebude ustanovený diecézny administrátor. "Zároveň má pomocný biskup čo najrýchlejšie upovedomiť Svätú stolicu o smrti diecézneho biskupa a bezodkladne zvolať Kolégium konzultorov, ktoré do ôsmich dní od prijatia správy, že biskupský stolec je uprázdnený, má zvoliť diecézneho administrátora, ktorý má dočasne riadiť diecézu," uviedol Majcher.

Po zvolení diecézneho administrátora má zvolený administrátor čo najskôr informovať Svätú stolicu o svojom zvolení. "Celý tento proces v Spišskej diecéze už prebieha. Ján Kuboš informoval Svätú stolicu prostredníctvom apoštolského nuncia na Slovensku, a taktiež zvolal Kolégium konzultorov, ktoré sa zíde v krátkom čase, aby zvolilo diecézneho administrátora," dodal Majcher.

Kto bol Štefan Sečka

Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju v roku 1968. Po maturite v roku 1971 pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave Júliusom Gábrišom.

Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976 - 1978 absolvoval základnú vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku 1980 pracoval v diecéznej katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy.

Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. Okrem služby ekonóma kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku. V roku 1992 mu pápež Ján Pavol II. udelil titul monsignor. V rokoch 1995 - 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline, kde dosiahol licenciát teológie. V rokoch 1997 - 2000 pokračoval v doktorandskom štúdiu.

Pápež Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Sečku za spišského pomocného biskupa. Za generálneho vikára bol menovaný 1. augusta 2002. V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. Štvrtého augusta 2011 bol svätým otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011.

Jeho biskupským heslom bolo "Crux Christi perficiat nos" (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Kondolencie

Tlačová kancelária KBS zriadila po úmrtí spišského biskupa Sečku e-mailovú adresu kondolencia@kbs.sk. Všetci, ktorí poznali biskupa, môžu na ňu napísať poďakovania, prejavy sústrasti a kondolencie, ktoré následne zverejnia.

"Spišské biskupstvo pozýva k modlitbám za svojho pastiera, ktorý odišiel k Otcovi dnes ráno v levočskej nemocnici. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti. Vzhľadom na opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu pozývame všetkých, aby svoje prejav sústrasti a kondolencie adresovali na e-mail kondolencia@kbs.sk," informoval Majcher.


SPIŠSKÉ PODHRADIE/ TV Markíza, zg, TASR

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme úmrtie

Dôležité udalosti