Europarlament odsúhlasil sedemročný rozpočet EÚ na roky 2021 - 2027

116339103_2698626573759181_311824865787811658_n.jpg
Zdroj: TASR/AP Photo/Jean-Francois Badias

Parlament presadil zvýšenie eurorozpočtu o 16 miliárd eur voči objemu.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli odsúhlasili budúci viacročný finančný rámec (VFR) EÚ na roky 2021 - 2027. Finančné zdroje EÚ tak môžu smerovať k občanom Únie už od začiatku budúceho roka.

Za nový sedemročný rozpočet EÚ hlasovalo 548 poslancov, 81 bolo proti a 66 sa zdržalo hlasovania.

Parlament počas vyjednávaní s Radou EÚ (členské štáty) presadil zvýšenie eurorozpočtu o 16 miliárd eur voči objemu, na ktorom sa dohodli šéfovia štátov a vlád EÚ počas júlového samitu. Z dodatočnej sumy by sa 15 miliárd eur malo prostredníctvom dôraznejšej podpory kľúčových programov EÚ vynaložiť na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na rozšírenie príležitosti pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt.

Poslancom sa podarilo dosiahnuť strojnásobenie rozpočtu pre program EU4Health, zaistiť ekvivalent ďalšieho ročného rozpočtu pre program Erasmus+ či presadiť pokračovanie zvyšovania prostriedkov pre výskum.

Sumu 11 miliárd eur z dodatočných výdavkov presadených EP by mali pokryť najmä príjmami z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú ukladané spoločnostiam porušujúcim pravidlá EÚ. Ďalšie štyri miliardy eur sa získajú presunmi prostriedkov a využitím rezerv v rámci VFR a jedna miliarda eur sa vyčlení ako flexibilná rezerva využiteľná napríklad v prípade budúcich kríz či na dofinancovanie kľúčových programov EÚ.

Dodatočné prostriedky zvýšia celkový strop VFR stanovený na 1,0743 bilióna eur v cenách roku 2018 na 1,0853 bilióna eur.

Vyjednávači EP a Rady EÚ sa počas rokovaní dohodli, že strednodobé a dlhodobé výdavky súvisiace so splácaním dlhu z fondu obnovy nepôjdu na úkor zavedených investičných programov v rámci sedemročného rozpočtu a nepovedú k výraznému zvýšeniu príspevkov členských štátov založených na hrubom národnom dôchodku (HND). Europoslanci vypracovali plán zavádzania nových vlastných zdrojov financovania Únie počas nasledujúcich siedmich rokov, ktorý je súčasťou právne záväznej medziinštitucionálnej dohody.

Tento plán počíta od roku 2021 s poplatkom za plasty, ktorý sa bude odvíjať od množstva nerecyklovaného plastového odpadu v danom členskom štáte. Predpokladá aj zavedenie príjmov založených na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), čo bude pravdepodobne prepojené s mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (od roku 2023), digitálnou daňou (od roku 2023) a daňou z finančných transakcií. Do oblasti vlastných príjmov patria aj príspevky spojené s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (od roku 2026).

Európski zákonodarcovia chcú zlepšiť aj monitorovanie vývoja v oblasti biodiverzity a klímy a zaistiť, aby sa na podporu klimatických cieľov EÚ vynaložilo aspoň 30 % celkového rozpočtu Únie a ozdravného fondu po koronakríze. Ciele v oblasti biodiverzity by mali byť od roku 2024 financované sumou zodpovedajúcou 7,5 % ročných výdavkov EÚ, od roku 2026 by malo ísť až o 10 % rozpočtu EÚ na daný rok.

Ďalšou horizontálnou prioritou dlhodobého rozpočtu EÚ bude podpora a uplatňovanie rovnosti žien a mužov, a to aj prostredníctvom hodnotenia dosahov opatrení na rodovú rovnosť a s tým súvisiacim monitorovaním programov.

BELGICKO/TASR

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Europarlament

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.