Z plánu obnovy sa má zaplatiť reforma nemocníc, školstva či NAKA

Premiér Eduard Heger.
Zdroj: TASR/AP

Podľa premiéra získal v Bruseli pozitívnu spätnú väzbu.

O finálnom návrhu Plánu obnovy a odolnosti by mala vláda rozhodnúť v stredu (28.4.). Materiál je už zaradený do zverejneného programu. Európskej komisii ho musí Slovensko oficiálne predložiť do 30. apríla.

Náš národný plán obnovy získal v Bruseli pozitívnu spätnú väzbu. Uviedol to slovenský premiér Eduard Heger v utorok popoludní v Bruseli po prijatí u predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Charlesa Michela.

„Dostali sme pozitívnu spätnú väzbu z hľadiska načasovanosti a procesu. O prioritách, ktoré sme nastavili, sme s nimi dlho rokovali, a nebol žiaden problém. Som rád, že do termínu 30. apríla budeme schopní odovzdať plán obnovy," povedal Heger.

Upozornil, že na Slovensku vládli veľké obavy, či táto vláda stihne včas a dobre pripraviť plán, ktorý Slovensku v nasledujúcich rokoch prinesie miliardy eur navyše na modernizáciu a obnovu krajiny po koronakríze.

„Dnes sme v tomto termíne a som rád, že som mohol na rokovaní hovoriť ako zástupca členského štátu, ktorý to zvládol veľmi dobre a včas a ktorý urobil kvalitnú prácu z hľadiska obsahu a priorít, aj z pohľadu národných potrieb. Toto je dôležité povedať," opísal situáciu.

Zdroj: TASR

Na základe tohto plánu by malo Slovensko v rokoch 2021 až 2026 preinvestovať takmer 6,6 miliardy eur v piatich prioritných oblastiach. Plán obnovy musí spĺňať určité požiadavky z európskej úrovne.

Jeho súčasťou musia byť reformy, musí byť tiež v súlade s odporúčaniami, ktoré dala Slovensku Európska komisia. Na zelenú transformáciu musí ísť aspoň 37 percent celkovej alokácie, na digitálnu 20 percent.

Zdroj: TASR

Slovensko by podľa dokumentu malo čakať 66 ambicióznych reforiem. Patrí k nim reforma súdnej mapy, reforma riadenia vysokých škôl, modernizácia policajného zboru, optimalizácia siete nemocníc či reforma NAKA.

Medzi kľúčové reformy bola zaradená aj reforma verejnej osobnej dopravy, dôchodková reforma či reforma verejného obstarávania.

Investície

Rovnako by malo dôjsť k 66 veľkým investíciám. Smerovať majú napríklad do debarierizácie škôl, rozšírenia bezzásahového územia, obnovy rodinných domov, ale aj vodných tokov. Pribudnúť by mali dispečerizované úseky železničných tratí, ale aj nová cyklistická infraštruktúra.

Zelená ekonomika

Najväčšia suma z celkového balíka má ísť na oblasť zelenej ekonomiky, a to 2,3 miliardy eur. Oblasť zdravia má byť podporená sumou 1,5 miliardy eur. Oblasť efektívnej verejnej správy a digitalizácie by mala získať 1,1 miliardy eur. Na vzdelávanie má ísť 892 miliónov eur, na vedu, výskum a inovácie 739 miliónov eur.


Zelená ekonomika zahŕňa obnoviteľné zdroje energie a energetickú infraštruktúru v objeme 232 miliónov eur, adaptáciu na zmenu klímy v sume 159 miliónov eur, či dekarbonizáciu priemyslu v hodnote 368 miliónov eur. Na obnovu budov má ísť 741 miliónov eur. Udržateľná doprava má byť zase podporená sumou 801 miliónov eur.

Zdravie, vzdelávanie a veda

V oblasti zdravia je necelých 1,2 miliardy eur vyčlenených na modernú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, 105 miliónov eur zase na humánnu, modernú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie. Na dostupnú a kvalitnú dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť má smerovať 265 miliónov eur.

Vzdelávanie obsahuje tri komponenty. Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch má plánovanú alokáciu 210 miliónov eur, vzdelávanie pre 21. storočie 469 miliónov eur. Na zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl má plynúť 213 miliónov eur.

Z pohľadu vedy, výskumu a inovácií je 633 miliónov eur vyčlenených na efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií. Lákanie a udržanie talentov má dostať zdroje vo výške 106 miliónov eur.

Digitalizácia, justícia a podnikateľský sektor

Digitálne Slovensko by malo byť podporené sumou 615 miliónov eur. Táto oblasť zahŕňa štát v mobile, kybernetickú bezpečnosť, rýchly internet pre každého či digitálnu ekonomiku.

Oblasť efektívnej verejnej správy zahŕňa aj zlepšenie podnikateľského prostredia v hodnote 11 miliónov eur.

Na reformu justície má smerovať 255 miliónov eur, na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochranu obyvateľstva zase 229 miliónov eur. Táto oblasť obsahuje aj komponent zdravé verejné financie.

Materiál má vyše 2 500 pripomienok

Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania k Plánu obnovy bolo celkovo 2 529 pripomienok. Akceptovaných bolo 684, z toho 270 zásadných. Počet čiastočne akceptovaných predstavoval 370, z toho 258 zásadných.

Zmeny v materiáli po pripomienkovom konaní zahŕňajú napríklad zriadenie Rady vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR, vzniknúť by mala do konca roka. Ide tiež o doplnenie subjektov sociálnej ekonomiky, detailnejšie doplnenie rovnosti žien a mužov či spresnenie environmentálnych opatrení.

Precizovala sa tiež implementácia budovania kapacít materských škôl aj za pomoci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.


BRATISLAVA/TASR

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme školstvo

Dôležité udalosti