Najvyšší súd zrušil nevinu Kočnerovi a Zsuzsovej a vrátil prípad Špecializovanému trestnému súdu

Tomáš Szabó, Marian Kočner, Alena Zsuzsová.
Zdroj: TV Markíza

Zároveň potvrdil vinu Tomášovi Szabóovi.

Najvyšší súd (NS) SR v utorok zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Vec vrátil späť na ŠTS tomu istému senátu. Zároveň uznal obžalovaného Tomáša Szabóa za vinného v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára.

„Vec obžalovaných Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej sa vracia súdu prvého stupňa, aby v potrebnom rozsahu opäť prejednal a rozhodol,“ uviedol v rozhodnutí predseda senátu NS SR Peter Paluda.

ŠTS podľa Paludu rozhodol o oslobodení Kočnera a Zsuzsovej predčasne. „Nevysporiadal sa so všetkými okolnosťami, neodôvodnil zrozumiteľne rozhodnutie, nevykonal všetky dôkazy. Dôkazy, ktoré vykonal, hodnotil podľa NS SR izolovane, z čoho vyplynul nesprávny právny záver rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku“. Dodal, že súd hodnotil dôkazy, ktoré nevykonal.

Ako tvrdí, v spise sú obsiahnuté dôkazy, na ktoré poukázal prokurátor a splnomocnenci. „Napríklad výhražné správy Kočnera na Kuciaka. Ide o správu medzi Marianom Kočnerom a Miroslavom Konôpkom, komunikácia medzi Kočnerom a Jaroslavom Haščákom a iné,“ uviedol predseda senátu.

„Ak by ŠTS chronologicky vyhodnotil dôkazy, zrejme by nedospel k zhodnému záveru s výrokom, aký urobil,“ podotkol s tým, že ŠTS niektoré dôkazy hodnotil v rozpore s elementárnou logikou.

Odvolania rodičov novinára Jána Kuciaka vo veci nemajetkovej ujmy NS SR zamietol. Tí dokopy žiadali od Szabóa jeden milión eur. Sumu 70-tisíc eur pre každého z rodičov novinára NS SR považuje za primeranú. Paluda dodal, že toto rozhodnutie im nebráni vo vymáhaní škody v civilnom procese.

NS SR hodnotí dešifrovanie komunikácie Threema ako zákonne získaný dôkaz. „Obsah tohto dôkazu bol hodnotený spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám Trestného poriadku, pretože jednotlivé časti komunikácie medzi obžalovanými boli prvostupňovým súdom povytrhávané,“ podotkol.

NS SR vrátil ŠTS späť aj prípad nedovoleného ozbrojovania Mariana Kočnera. Súd konštatoval, že Kočnerovi by mal byť uložený súhrnný trest. „Vzhľadom na to, že toto pochybenie nemohol odvolací súd v celistvosti napraviť, pričom nie je jasné, ako rozhodne súd po vrátení prvému stupňu, bolo by takéto rozhodnutie predčasné,“ zdôvodnil. 

Prečo NS SR nevyhovel návrhu prokurátora, aby sa po vrátení veci na ŠTS ňou zaoberal nový senát. „Odvolací súd nezistil dôvody, ktoré by preukazovali, že prvostupňový súd bol ovplyvnený pri svojom rozhodovaní. Konal tak, ako prvostupňové súdy konajú. Nebol zistený zámer alebo úmysel ovplyvniť alebo zmariť dôkaznú situáciu,“ skonštatoval Paluda.

Tu si môžete vypočuť celé rozhodnutie Najvyššieho súdu SR aj s odôvodnením:

Zdroj: TASR

17.35 - Súd prvého stupňa sa podľa Najvyššieho súdu nevysporiadal so všetkými skutočnosťami, neodôvodnil dostatočne svoje rozhodnutie a dôkazy hodnotil izolovane a bez kontextu, z čoho vyhodnotil nesprávny rozsudok. Uviedol senát Najvyššieho súdu.

„Špecializovaný trestný súd interpretoval niektoré dôkazy v rozpore s elementárnou logikou,“ hovorí senát Najvyššieho súdu v odôvodnení.

17.23 - Senát číta odôvodnenie svojho rozhodnutia.

17.17 - Szabó dostal trest 25 rokov odňatia slobody.

17.09 - Najvyšší súd zrušil rozsudok špecializovaného trestného súdu v časti, ktorý oslobodil Kočnera a Zsuzsovú. Szabóovi potvrdil vinu za vraždu podnikateľa Petra Molnára.

Prípad sa tak vráti na Špecializovaný trestný súd.

15.51 - Senát vyhlásil ďalšiu prestávku na poradu senátu. Tá bude trvať najmenej do 16.30.

15.50 - Kočner v konečnom návrhu uvádza, že sa pripája k návrhu svojho obhajcu. Rovnako aj Szabó vyhlásil, že sa pripája k návrhu svojich advokátov.

15.49 - Kočnerov advokát Marek Para rovnako navrhuje najvyššiemu súdu zamietnuť odvolanie prokurátora.

15.46 - Zsuzsovej obhajkyňa Júlia Vestenická navrhuje, aby najvyšší súd zamietol odvolanie prokurátora, pretože nevina jej mandantky bola podľa nej preukázaná v prechádzajúcom konaní.

15.44 - Záverečné slovo má aj otec Jána Kuciaka Jozef. Pripája sa k návrhu splnomocnenca Kubinu. Rovnako to uviedla aj Jana Kuciaková, Jánova mama. K návrhu splnomocnenca Kvasnicu sa pripája aj Zlatica Kušnírová. Dodala, že sa chce zúčastniť ďalšieho konania v tomto prípade.

15.41 - Roman Kvasnica ako zástupca Kušnírovej navrhuje, aby najvyšší súd zrušil pôvodný rozsudok vo vzťahu ku Kočnerovi a Zsuzsovej a aby špecializovaný trestný súd znova rozhodol. Tiež súhlasí s prokurátorom, aby vec prejednal nový senát.

Kušnírová v odvolaní nežiadala od Szabóa náhradu škody. Kvasnica uviedol, že to necháva na rozhodnutí súdu.

15.36 - Peter Kubina, splnomocnenec rodiny Kuciakových, hovorí, že sa pridržiava písomných vyjadrení k odvolaniu. Od Szabóa žiadajú milión eur. Navrhuje, aby odvolací súd zrušil oslobodzujúci rozsudok voči Kočnerovi a Zsuzsovej a aby nariadil novému senátu špecializovanému trestného súdu opäť prejednať tento prípad.

15.32 - Obhajkyňa Tomáša Szabóa Ivana Kochanská navrhuje, aby najvyšší súd zrušil rozsudok špecializovaného trestného súdu v časti, ktorá odsudzuje Szabóa za vraždy.

15.29 - Prokurátor Bohdan Čeľovský žiada, aby senát najvyššieho súdu vrátil prípad špecializovaného trestného súdu a aby rozhodoval nový senát. Kočnerovi navrhuje súhrnný 20-ročný trest aj za nelegálnu držbu zbraní, ku ktorej sa Kočner priznal.

15.07 - Senát doplní dokazovanie prečítaním odpisu registra trestov Mariana Kočnera. Ten je odsúdený za falšovanie zmeniek a za marenie spravodlivosti, za čo dostal 19 rokov.

Súd ukončil dokazovanie, pristúpi k záverečným návrhom a rozhodne.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

15.06 - Predseda senátu Paluda dočítal správu o stave veci. Ani jedna z procesných strán nechce nič dodať.

15.04 - Kušnírová žiada, aby najvyšší súd vrátil prípad špecializovanému trestnému súdu a aby spis dostal nový senát. Domnieva sa, že senát porušil niektoré jej práva, napríklad jej nedovolil dokončiť záverečnú reč.

15.02 - Kušnírová prostredníctvom svojho zástupcu Romana Kvasnicu poukazuje aj na to, že Zsuzsová bola zrejme finančne závislá do Kočnera. Domnieva sa, že finančné či iné dary od Kočnera neboli formou pomoci, ale boli protihodnotou za veci, ktoré pre neho Zsuzsová vybavovala. Zsuzsová argumentuje, že Kočner sa staral o jej dcéru a preto jej dával peniaze.

14.49 - Podľa Kušnírovej špecializovaný trestný súd zle interpretoval niektoré dôkazy. Napríklad, USB kľúče, na ktorých boli uložené informácie zo sledovania a lustrovania Kuciaka a iných novinárov, odovzdal podľa súdu Peter Tóth. Jeden však našli aj priamo u Kočnera.

14.48 - Podľa Kušnírovej súd nechal úplne nepovšimnuté agresívne správanie Kočnera smerom ku Kuciakovi. Kočner s novinárom telefonoval a vyhrážal sa mu, že bude hľadať špinu na neho a na jeho rodinu.

14.41 - Súd číta vyjadrenie Zlatice Kušnírovej k rozsudku špecializovaného trestného súdu.

14.24 - Rodičia Jána Kuciaka vo vyjadrení napísali, že mali s Jánom dobrý vzťah a pre svojho brata bol mentorom a vzorom. „Vždy, keď prišiel domov, mamu objal,“ napísali rodičia. Uvádzajú, že utrpeli citovú ujmu a úzkosti.

Kuciakovci žiadajú náhradu nemajetkovej ujmy v hodnote jeden milión eur.

14.21 - Súčasťou odvolania je aj opis vraždy a ako k nej malo dôjsť. Pri jej opise sa Zlatica Kušnírová chytá za hlavu.

14.17 - Andruskó sa podľa Szabóa snažil znížiť svoj trest, preto vypovedal fabulované veci, na základe ktorých mohla polícia obviniť ďalších ľudí.

14.12 - Szabó argumentuje, že v Marčekovej výpovedi je viacero nezrovnalostí. Ten napríklad tvrdil, že Kuciaka zastrelil do hlavy, čo však nie je pravda.

14.06 - Predseda senátu Paluda stále číta vyjadrenie Szabóa k rozsudku špecializovaného trestného súdu, voči ktorému sa odvolal. Marčekovu výpoveď ku Kuciakovej vražde považuje Szabó za pochybnú. Marček sa až niekoľko dní po zadržaní priznal k vražde. Podľa Szabóa Marček čerpal informácie zo spisu, keď opisoval, kedy chodili na obhliadky Kuciakovho domu.

14.03 - Po prestávke opäť pokračuje verejné zasadnutie.

Zdroj: TV Markíza

13:15 - „Som presvedčený, že na základe dokazovania, ktoré bolo vykonané pred súdom prvého stupňa, nemôžu byť Marian Kočner ani Alena Zsuzová spod obžaloby oslobodení,“ povedal Roman Kvasnica, advokát Z. Kušnírovej počas obednej prestávky.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Kočner a Szabó sedia v lavici pred senátom. Obhajcovia, prokurátori a zástupcovia poškodených sedia po bokoch.

11.20 - Novinár a Kuciakov kolega Marek Vagovič počas prestávky poskytol Televízii Markíza rozhovor. Hovorí o dôkazoch prokuratúry a vyjadril sa aj k dôveryhodnosti senátu:


11.06 - Sudca číta, že prokurátor získal nové dôkazy, s ktorými sa špecializovaný trestný súd už neoboznámil a rozhodol. Išlo o dáta zo smart hodiniek, ktoré zaznamenali pulz 161 úderov za minútu. Vysoký tep mala mať Zsuzsová bezprostredne po komunikácii s Andruskóm. Zsuzsová si mala následne dohodnúť stretnutie s Kočnerom a následne písala svojej dcére, že ju uvoľní z vyučovania. Písala aj triednej učiteľke s tým, že musia z rodinných dôvodov odísť. Učiteľka žiadosti vyhovela.

Podľa prokurátora sa vtedy Zsuzsová dozvedela o vykonaní vraždy a preto zmenila program sebe a svojej dcére. Zsuzsová tvrdila, že dcéru brala do Bratislavy, aby jej ukázala bilboard. Ten však v tom čase už zvesený.

11.02 - Prokurátor sa venuje aj emotikonom, ktoré si vymieňali obžalovaní. Použili napríklad emblém záchodovej misy a smrtky. Kočner argumentoval, že tým mal na mysli nápad založiť politickú stranu. Po vražde vraj jeho popularita výrazne utrpela a jeho politická strana by neuspela.

10.59 - Prokurátor v odvolaní píše, že Kočner a Zsuzsová si písali v šifrách a inotajoch. Písali si napríklad o „svrabe“. Podľa prokurátora si nikdy pred tým nepísali o kožných problémoch, preto to bola podľa neho šifra odkazujúca na Jána Kuciaka a jeho článok zverejnený na portáli Aktuality.sk

10.51 - Prokurátor ďalej v odvolaní argumentuje, že Kočner si založil portál Na pranieri, kde zverejňoval súkromné informácie o novinároch. Informácie získal Kočner na základe sledovania novinárov, ktoré si zaplatil u Tótha, ktorý sledovanie koordinoval. K informáciám zo sledovania mala prístup aj Zsuzsová. Podľa prokurátora je preto jednoznačné, že informácie z tohto sledovania sa dostali k vykonávateľom vraždy Szabóovi a Marčekovi.

10.45 - Podľa prokurátora vyhodnotil špecializovaný trestný súd Tóthovu výpoveď nesprávne. Jeho výpoveď bola podľa prokurátora spochybnená len Kočnerom a Zsuzsovou. Podľa prokurátora pristupoval súd k Tóthovej výpovedi s predsudkom, pretože pracoval v tajnej službe.

10.41 - Prokurátor považuje za neprijateľné závery, že dôveryhodnosť Andruskóa je znížená tým, že použil pri výsluchu vlastné poznámky. Podľa prokurátora to nie je dôkaz, že jeho výpoveď je menej dôveryhodná.

10.26 - Predseda senátu Paluda teraz číta, s ktorými dôkazmi sa súd neoboznámil, hoci o to žiadal prokurátor. Číta odvolanie prokurátora, ktorý žiada odsúdenie Kočnera aj Zsuzsovú za objednanie vraždy Kuciaka.

10.17 - Podľa názoru špecializovaného trestného súdu nebolo možné odsúdiť Kočnera a Zsuzsovú na základe výpovedí Andruskóa a Petra Tótha. Tóth podľa súdu vystupoval v pozícii kajúcnika a išlo mu skôr o jeho vlastný prospech ako o objasnenie objednávky vraždy.

Špecializovaný trestný súd sa nestotožnil ani s tým, že emotikony, ktoré si Kočner a Zsuzsová posielali, súviseli s vraždou.

10.05 - Televízia Markíza odvysielala Mimoriadne Televízne noviny:


9.48 - Sudca Paluda číta rozsudok špecializovaného trestného súdu. Prvostupňový súd odsúdil Kočnera za nedovolené ozbrojovanie, pretože u neho našli nelegálne držané náboje. Szabóa odsúdil na 25 rokov za vraždy podnikateľa Molnára, Kuciaka a Kušnírovej.

Kočnera a Alenu Zsuzsovú súd oslobodil spod obžaloby pre skutok objednávky vraždy novinára. Podľa obžaloby si Kočner u Zsuzsovej objednal, aby Kuciaka uniesli a zavraždili. Realizácii vraždy malo prechádzať sledovanie Kuciaka. Motívom mali byť Kuciakove články, v ktorých odhaľoval ekonomickú trestnú činnosť Kočnera.

9.46 - Po vražde Szabó a Marček išli za Andruskóom, ktorý im vyplatil časť peňazí.

9.43 - 21. februára 2018 Szabó a Marček prišli do Veľkej Mače. Obaja si aktivovali mobily, ktoré im Andruskó dal k realizácii vraždy. Marček vošiel do dvora Kuciakovcov a z letnej kuchynky sledoval Jána a Martinu, ktorí boli v dome. Keď Martinu stratil z dohľadu, Marček zaklopal na dom a zastrelil Kuciaka. Následne Marček zbadal Martinu a zastrelil aj ju.

9.39 - Predseda senátu Paluda číta rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej. Na základe dohody o vine a treste bol odsúdený Zoltán Andruskó za to, že si vraždu novinára objednal u Tomáša Szabóa, ktorý bol neprávoplatne odsúdený za spoluúčasť na vražde. Andruskó mal podľa súdu dať Szabóovi a Marčekovi mobil, kde našli informácie o Kuciakovom bydlisku aj fotky z jeho sledovania.

9.30 - Predseda senátu Peter Paluda číta rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu za vraždu podnikateľa Petra Molnára. K vražde sa priznal Miroslav Marček. Neprávoplatne bol odsúdený aj Tomáš Szabó.

9.05 - Senát najvyššieho súdu prišiel do pojednávacej miestnosti. Prítomní sú Marian Kočner a Tomáš Szabó. Alena Zszusová požiadala o konanie v jej neprítomnosti. Prišli aj rodiny zavraždených.


Súvisiaci obsah

Senát má na stole aj nové dôkazy, ktoré predložil prokurátor. Viac sa o nich dočítate TU.


Vyhlásenie rozhodnutia najvyššieho súdu vám prinesieme naživo a sledovať môžete aj Mimoriadne Televízne noviny o 10.05, 12.20, 13.25 a 15.45 hod. Téme sa budeme venovať aj v relácii Na telo plus o 14.00 h na tvnoviny.sk.

BRATISLAVA/TV Markíza, Katarína Kiššová, TASR

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme All for jan

Dôležité udalosti