Súkromná Stredoeurópská vysoká škola v Skalici definitívne končí

19 Sme rodina plagiatori.transfer_tvnoviny.mp4
Zdroj: TV Markíza

Štátny súhlas jej odobralo ministerstvo školstva.

Ministerstvo školstva odňalo štátny súhlas na pôsobenie súkromnej Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici z dôvodu porušovania povinností. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu školstva, ktorý v stredu schválila vláda.

V materiáli sa konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici porušuje povinnosti ustanovené zákonom o vysokých školách a povinnosti určené jej vnútorným predpisom.

Vysoká škola neaktualizuje údaje v registri zamestnancov vysokých škôl či v centrálnom registri študentov. Okrem toho tiež neuložila výročnú správu o hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok za roky 2018 a 2019, tiež nemá zverejnené ani úplné a aktuálne znenie vnútorných predpisov, napríklad študijný poriadok.

Kontrola z ministerstva zistila viacero pochybení

Kontrolou zo strany ministerstva školstva sa zistili ďalšie porušenia na strane vysokej školy. Týkali sa najmä organizácie štúdia a vedenia s tým súvisiacej dokumentácie. Išlo aj o nedostatky v dokladoch o vzdelaní.

Vysoká škola nebola tiež schopná preukázať uskutočňovanie študijných programov v akademických rokoch 2018/2019 a 2019/2020, vyplýva z predloženého materiálu.

Z dôvodu overenia uskutočňovania štúdia v akademickom roku 2020/2021 bola požiadaná o zaslanie aktuálnych študijných plánov a rozvrhov vrátane uvedenia personálneho zabezpečenia výučby jednotlivých predmetov a zabezpečenie prístupu k možnosti zdokumentovania priebehu dištančnej výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021, a to najneskôr do 15. februára.

Cez pandémiu sa dištančne vzdelávali iba 17 študenti

Vysoká škola v stanovenom termíne a ani v neskoršom období neposkytla požadované študijné plány ani rozvrhy s uvedením personálneho zabezpečenia výučby jednotlivých predmetov.

„Vysoká škola v období od 4. marca do 29. apríla poskytla ministerstvu prístup k dištančnej online výučbe celkovo 14 prístupov k 12 predmetom študijných programov. Pri absencii zaslania požadovaných rozvrhov a študijných plánov a na základe informácií poskytnutých vysokou školou nebolo možné určiť formu štúdia, semester štúdia a pri siedmich prístupoch ani určiť študijný program," uvádza sa v materiáli.

Na online dištančnej výučbe sa celkovo zúčastnili štyria vysokoškolskí učitelia a 17 študentov. „Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že vysoká škola nepreukázala riadny priebeh výučbového procesu," píše sa v predloženom materiáli.

„Vysoká škola bola požiadaná listom zo 4. februára o zabezpečenie nápravy vo veci zistených nedostatkov a porušení zákona v zmysle zákona o vysokých školách. Ministerstvo požiadalo vysokú školu o zabezpečenie nápravy a zaslanie listinnej odpovede o preukázaní nápravy, a to najneskôr do 31. marca," uvádza sa v predloženom materiáli.

K uvedenému termínu naďalej pretrvávali nedostatky a porušovanie zákona o vysokých školách a vnútorných predpisoch vysokej školy.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

 Vysokoškolský titul na tejto inštitúcii získali aj predseda parlamentu Boris Kollár i poslankyňa jeho hnutia Sme rodina Petre Krištúfková. Šéf parlamentu pre údajne plagiátorstvo čelil aj odvolávaniu z tohto postu, ale poslanci ho neodvolali

Vysokú školu pri fungovaní a poskytovaní vysokoškolského vzdelania zastrešuje nezisková organizácia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, ktorá v roku 2005 dostala štátny súhlas pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici.

BRATISLAVA/TASR

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Politika

Dôležité udalosti