Schválili návrh novely školského zákona. Okrem iného sa zmenia prijímačky na stredné školy

Ilustračná snímka.
Zdroj: Reprofoto: tvnoviny.sk

Ministerstvo školstva chce, aby sa štátne vzdelávacie programy mohli členiť na vzdelávacie cykly.

Zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, komplexná zmena systému poradenstva a prevencie či zavedenie pojmov ako národnostná škola a národnostné školské zariadenia sú cieľom návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorú v stredu schválila vláda.

Novelou zákona sa upravuje aj rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia či sa určuje najvyšší počet žiakov v triedach základných škôl.

Ministerstvo školstva chce, aby žiak mohol vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ak úspešne ukončil príslušný ročník, v ktorom sa ukončil rámcový učebný plán príslušného vyučovacieho predmetu v školskom vzdelávacom programe a vykonal externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Odhlásenie predmetov, z ktorých žiak má vykonať maturitnú skúšku dobrovoľne, musí písomne oznámiť riaditeľovi školy najneskôr do 31. marca.

Novela reflektuje podnety z praxe. Školský klub detí sa bude podľa zákona členiť na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení má byť najviac 26.

Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

Zmeniť sa má aj prijímacie konanie na stredné školy. Tie budú zverejňovať kritériá jeden a pol roka vopred, čím si budú môcť ôsmaci lepšie premyslieť svoj výber strednej školy.

Tiež sa navrhuje doplnenie definícií pojmov, ide napríklad o pojmy, ako národnostná škola, národnostné školské zariadenie, medzinárodný program či inkluzívne vzdelávanie.

Ministerstvo školstva chce, aby sa štátne vzdelávacie programy mohli členiť na vzdelávacie cykly.

Zostáva v platnosti, že základná škola má deväť ročníkov a člení sa na prvý a druhý stupeň, pričom prvý stupeň tvorí prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník.

Určiť sa má aj najvyšší počet žiakov v triede základnej školy, pričom 24 ich môže byť v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy.

„Maximálne 25 žiakov môže byť v triede prvého až štvrtého ročníka a 29 žiakov na druhom stupni základnej školy,“ píše sa v návrhu novely školského zákona.

Zmena sa týka i systému poradenstva a prevencie, ktorý má prejsť transformáciou. Po novom by mala fungovať prepojenosť systému v piatich nadväzujúcich podporných úrovniach.

Prvú budú tvoriť pedagogickí a odborní zamestnanci školy a školský podporný tím. Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie.

Podpornú úroveň tretieho budú vykonávať odborní zamestnanci centra poradenstva a prevencie.

V prípade činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa ju vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie a nadväzujú na činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa.

Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa vykonáva odborný zamestnanec špecializovaného centra poradenstva a prevencie.

Cieľom návrhu novely zákona je aj rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia.

V materiáli sa uvádza, že dištančné vzdelávanie je organizované bez priameho kontaktu pedagogického alebo odborného zamestnanca s dieťaťom alebo so žiakom komunikáciou prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.


BRATISLAVA/TASR

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Novela

Dôležité udalosti