Viac ako 16-tisíc eur na obnovu domu. Zverejnili ďalšie dôležité informácie (otázky + odpovede)

Ilustračná snímka.
Zdroj: TVNOVINY.sk

Ministerstvo životného prostredia spustilo web, na ktorom bude zverejňovať všetky podstatné informácie.

Dotácie na dom, aké tu ešte neboli. Z Bruselu totiž prichádzajú stovky miliónov na vynovenie rodinných domov. Už budúci rok budete môcť požiadať o finančnú injekciu v maximálnej hodnote 16 600 eur. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“

Okrem zateplenia aj výmena okien, prípadne zelená strecha, alebo nové kúrenie. Aj na takéto energetické vylepšenia vášho domu budete môcť dostať dotáciu. Dom však musí byť starší viac ako 15 rokov. Z Plánu obnovy pôjde na tento projekt až pol miliardy eur.

Ministerstvo životného prostredia malo podrobné podmienky zverejniť do konca roka, stále sa tak nestalo. V utorok podvečer aspoň spustilo špeciálny web www.obnovdom.sk, na ktorom bude rezort zverejňovať všetky podstatné informácie.

„Spustená je zatiaľ všeobecná informačná časť a kontaktný formulár. Čoskoro pribudnú aj technické detaily a parametre jednotlivých opatrení, ktoré budú preplácané až do výšky 50 percent,“ uviedla pre TVNOVINY.sk Michaela Pšenáková zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Podávať žiadosti o dotácie bude možné až po vyhlásení prvej výzvy, ktorej spustenie je plánované na 3.kvartál roka 2022.

„Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30% úspory primárnej energie,“ doplnila.

Zatiaľ známe informácie

Ako bude plán obnovy podporovať zelenú transformáciu?

Plán obnovy a odolnosti musí zahŕňať minimálne 37 percent výdavkov súvisiacich s klímou. Slovenský plán obnovy toto odporúčanie navýšil a výdavky súvisiace s klímou tvoria až 43 percent. V súlade s Európskou zelenou dohodou je navyše dôležitý aj pokrok pri dosahovaní ďalších environmentálnych cieľov. Všetky reformy a investície zahrnuté do plánu obnovy musia dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, čo znamená, že by nemali byť na úkor cieľov v oblasti klímy a životného prostredia. Plán obnovy je zároveň v súlade s navrhovanými plánmi spravodlivej transformácie územia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie a v súlade integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom.

Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na obnovu rodinných domov z plánu obnovy?

Na obnovu 30-tisíc rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.

Kto bude môcť požiadať o dotáciu v rámci tejto schémy?

Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.

Na aké domy budú dotácie určené?

Z plánu obnovy bude možne podporiť nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako „rodinný dom“ a zároveň bude potrebné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie resp. energetického certifikátu do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.

Počet bytových jednotiek by v zmysle legislatívy nemal prekročiť číslo tri, nakoľko by už išlo o bytový dom a nie o rodinný dom.

Aké opatrenia budú podporované?

Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Dôraz bude na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Konkrétne opatrenia a parametre budú uverejnené v podmienkach oprávnenosti. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie objektu, sprievodná dokumentácia a iné.

Čo budú oprávnené náklady?

Intenzita pomoci bude maximálne vo výške 50 percent z oprávnených výdavkov. Prehľad oprávnených výdavkov bude uvedený v podmienkach oprávnenosti.

Ako bude prebiehať proces financovania?

Pre žiadateľov budú k dispozícií dva scenáre možnosti financovania obnovy rodinného domu:

- Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení podmienok oprávnenosti na webe www.obnovdom.sk. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v podmienkach oprávnenosti. Doklady súvisiace s obnovou rodinného domu predloží žiadateľ na preplatenie po spustení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022.

- Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022 a po podaní žiadosti o príspevok. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v samotnej výzve.

Oba scenáre rátajú s tým, že žiadateľ si obnoví svoj rodinný dom v súlade s podmienkami oprávnenosti a finančné prostriedky, ktoré na to použije mu budú preplatené až po spustení prvej výzvy v druhej polovici roka 2022 a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy.

Čo mám robiť, ak nemám na rekonštrukciu zvyšnú sumu?

V tejto oblasti spolupracujeme s bankovým sektorom, takže banky v čase vyhlásenia výzvy pravdepodobne budú poskytovať zvýhodnené úvery za týmto účelom.

Kedy bude vyhlásená výzva?

Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov je plánované na 3. kvartál roka 2022. Žiadosti o dotácie sa budú môcť predkladať až po vyhlásení výzvy. Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30-percentnej úspory primárnej energie.

Bude možná spätná refundácia? Ak áno, od akého dátumu?

Refundácia nákladov, ktoré vzniknú od termínu stanoveného v podmienkach oprávnenosti, bude možná v rámci prvej výzvy.

Ako a kde bude možné o poskytnutie prostriedkov požiadať?

Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online cez pripravovaný internetový portál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie požiadať osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje celkovo zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy postupne pribudnú na tomto webe podľa termínu otvorenia.

Až milión domov potrebuje obnovu

Na Slovensku je približne jeden miliónov domov, z čoho asi polovica by potrebovala obnovu. V súčasti sa ročne energeticky zrekonštruuje asi len 1400. Z Plánu obnovy by sa tak v relatívnom čase mohlo obnoviť až 30-tisíc.

Pre majiteľa domu takáto obnova znamená zníženie faktúr za energie, čím sa šetrí aj životné prostredie. Tiež sa takto bude tlačiť na to, aby ľudia už nemuseli kúriť drevom alebo uhlím, ktoré produkuje škodlivé uhlíkové emisie.

BRATISLAVA/Marcel Marcišiak

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

Dôležité udalosti