Domáce

Vysokoškolákov je stále menej a menej

Nešťastná študentka
Zdroj: Shutterstock.com

Vlani všetky verejné vysoké školy neboli v červených číslach. Zarobili vyše 12,5 mil. eur.

V roku 2013 pokračoval pokles študentov na vysokých školách. Ich celkový počet bol 188.885, čo znamená medziročný pokles o 11 858 študentov. Najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo v spoločenských vedách, náukách a službách (54,65 percenta).

Rovnako sa medziročne znížil aj počet absolventov verejných a súkromných vysokých škôl na 65 779. Vyplýva to z výročnej správy o stave vysokého školstva za minulý rok,ktorú ministri vzali na vedomie.

Najmä z demografických dôvodov pokračoval aj pokles záujemcov o štúdium na vysokej škole, keď sa o štúdium v prvom stupni a spojenom prvom a druhom stupni uchádzalo 54 561 občanov SR, čo znamená medziročný pokles o takmer 5 500 uchádzačov. Na štúdium sa zapísalo 41 894 občanov SR.

Výrazný prepad nastal aj v počte doktorandov, keď v dennej aj externej forme štúdia na verejných aj súkromných vysokých školách medziročne poklesol ich počet o 901.
Naopak, čoraz viac cudzincov má záujem študovať na Slovensku. Počet zahraničných študentov u nás medziročne vzrástol o 878. Ich podiel na celkovom počte študentov sa zvýšil o 0,78 percentuálneho bodu na 5,72 percenta.

Najviac študujúcich cudzincov v dennej forme na verejných vysokých školách bolo z Grécka (969), z Nórska (499) a z Česka (411)

Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2013 bol 985,71 eura, čo je o 5,15 percenta viac ako v roku 2012.

Priemerný plat vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy v roku 2013 bol 1 245,19 eura, čo je o 3,87 percenta viac ako rok predtým.

Vlani bol priemerný plat profesora verejnej vysokej školy 1849,37 eura, čo predstavuje nárast o 4,98 percenta.

Veková štruktúra profesorov a docentov verejných vysokých škôl sa medziročne významne nezmenila. Medián veku vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora bol 61 rokov.

V rámci schváleného rozpočtu na vysoké školstvo bola na dotácie verejným vysokým školám vyčlenená čiastka 443 424 063 eur. V priebehu roka 2013 bol schválený rozpočet verejných vysokých škôl upravený na objem 445 774 712 eur.

Celkové náklady verejných vysokých škôl v hlavnej činnosti predstavovali vlani 656 172 540 eur a celkové výnosy verejných vysokých škôl v hlavnej činnosti boli 666 235 584 eur.

Minulý rok skončilo s kladným výsledkom hospodárenia všetkých 20 verejných vysokých škôl. Ich hospodársky výsledok v hlavnej činnosti bol zisk 10 063 044 eur. Celkový hospodársky výsledok bol zisk v objeme 12 501 304 eur.

BRATISLAVA/TASR

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.