Domáce

Sudkyňa, ktorá rozhodla v prospech Paneurópskej vysokej školy, na nej sama učí!

Paneurópska vysoká škola
Paneurópska vysoká škola Zdroj: TV Markíza,

Sudkyňa odložila ministrovu stopku, fakulta práva stále prijíma nových študentov.

Sudkyňa, ktorá rieši vážny spor medzi ministerstvom školstva a Paneurópskou vysokou školou, na nej sama učí! Ministerstvo školstva na základe toho tvrdí, že sudkyňa je v konflikte záujmov. Podalo na ňu námietku.

Minister školstva Juraj Draxler začiatkom júna pozastavil tejto fakulte práva prijímať nových študentov. Škole sa to nepáčilo a tak sa obrátila na súd. Ten vydal odklad, a ministrovu stopku škole, pozastavil. Rozhodla o tom sudkyňa Anna Peťovská. Ministerstvu školstva ale na ňu teraz podalo námietku.

„Pani sudkyňa na fakulte práva danej školy vyučuje na čiastočný úväzok, robí tak popri zamestnaní na Krajskom súde, čo ministerstvo pochopiteľne považuje za konflikt záujmov," povedala hovorkyňa MŠSR Beáta Dupaľová.

„Sudkyňa sa na kameru vyjadrovať nechcela a svoje stanovisko poslala po hovorcovi. V predmetnej veci rozhodovala nestranne a nezávisle, necíti žiadnu predpojatosť," povedal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Sudkyňa Peťovská priznáva, že na škole pracuje, je tam externý pedagóg, učí študentov. V písomnom stanovisku, ktoré v plnom znení nájdete na konci článku, tvrdí , že takto v minulosti pôsobila aj na iných školách a zákon jej to dovoľuje.

„Pre vylúčenie sudcu nepostačujú subjektívne pocity účastníka konania," povedal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak a zároveň doplnil, že prípad vraj dostala sudkyňa na stôl cez elektronickú podateľňu. Argumentom, že to išlo o náhodný výber sa bráni aj vysoká škola.

„Nemala FP PEVŠ žiadnu možnosť či dôvod, ani legitímny nárok skúmať zloženie senátu, ktorý bude v predmetnej veci konať ako zákonný súd," píše sa v stanovisku školy.

Po tom ako sudkyňa, ktorá na tejto škole sama učí , odložila ministrovu stopku, fakulta práva stále prijíma nových študentov. „Oni tým ale zároveň vytvorili veľkú mieru neistoty študentom samotným, ktorí budú musieť čakať na to, ako súd rozhodne. Nevieme, kedy." povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler.


Celé vyjadrenie Anny Peťovskej

„V danej súdnej veci sa necítim zaujatá. Zákonnou sudkyňou som sa vo veci stala jej pridelením elektronickou podateľňou v zmysle platného Rozvrhu práce KS v Bratislave pre rok 2015 a senát 5S, ktorého som predsedníčkou, je jedným zo štyroch aktívnych oddelení správneho kolégia.

Rozhodnutie o odklade vykonateľnosti napadnutých rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR som vydala v súlade so zákonom a na podklade postačujúcej dokumentácie, tvoriacej prílohu žaloby, vrátane týchto napadnutých rozhodnutí. Pripomínam, že sa jedná o odklad vykonateľnosti rozhodnutí, a nie o konečné meritórne rozhodnutie.

Je pravdou, že som externým pedagógom Ústavu súkromného práva fakulty práva PEVŠ. Jedná sa o činnosť zákonom sudcovi povolenú. Obdobne v minulosti som takto pôsobila na PF UK a VŠVS v Bratislave.

V predmetnej veci som rozhodovala nestranne a nezávisle, necítim žiadnu predpojatosť, ktorá by ma vylučovala z prejednania veci samotnej a z rozhodovania o odklade vykonateľnosti tak ako to predpokladá ust. § 14 a nasl. O.s.p. V tejto súvislosti odkazujem i na rozhodnutia NS SR vo veciach návrhov na vylúčenie sudcov KS v Bratislave ( napr. vo veci sp. zn. 8Ndz/3/2014, v senáte 5S 18 vecí), ktorými som ja, ani ostatní sudcovia tunajšieho správneho kolégia a súdu, s výnimkou štatutárnych zástupcov, neboli vylúčení z prejednania a rozhodnutia vo veciach, v ktorých žalovaným bol náš služobný úrad, t.j. Krajský súd v Bratislave. Zaujatosť predpokladá vždy osobný vzťah sudcu takej intenzity, ktorý je spôsobilý vyvolať pochybnosť o jeho nezaujatosti. Pre vylúčenie sudcu nepostačujú subjektívne pocity účastníka konania.

V prípade, ak bude súdu v danej veci doručená námietka zaujatosti žalovaného voči mojej osobe ( do tohto momentu mi žiadna námietka predložená nebola), k tejto sa vyjadrím a vec predložím postupom podľa O.s.p. na rozhodnutie o námietke NS SR.

BRATISLAVA/TV Markíza

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.