Nariadenie z Bruselu: Od roku 2030 musia mať nové domy nulové emisie

Nariadenie z Bruselu: Od roku 2030 musia mať nové domy nulové emisie
Zdroj: TASR/Tomáš Halász

Ministri hospodárstva a energetiky členských krajín EÚ v utorok dosiahli dohodu o návrhu na revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov.

Cieľom revidovane smernice je, aby všetky nové budovy boli do roku 2030 s nulovými emisiami a aby sa existujúce budovy do roku 2050 zmenili na budovy s nulovými emisiami.

Značné úspory

„Stavebný sektor je kľúčový pre dosiahnutie energetických a klimatických cieľov EÚ na roky 2030 a 2050. Táto dohoda pomôže občanom dosiahnuť značné úspory energie. Lepšie a energeticky účinnejšie budovy zlepšia kvalitu života občanov, znížia ich účty za energiu a zmiernia energetickú chudobu," vysvetlil Jozef Síkela, český minister priemyslu a obchodu, ktorý viedol rokovania ministrov v mene českého predsedníctva v Rade EÚ.

Rada ministrov schválila, že od roku 2028 budú mať nové verejné budovy nulové emisie, od roku 2030 to bude platiť pre všetky nové budovy s vopred dohodnutými výnimkami.

Pre existujúce budovy sa ministri dohodli na zavedení minimálnych noriem energetickej hospodárnosti, ktoré by zodpovedali maximálnemu množstvu primárnej energie, ktorú môžu budovy spotrebovať na m2 ročne.

Účelom je podporiť renovácie a postupne vyraďovať budovy s najhoršími výsledkami.

Prečítajte si tiež:

​Nová kategória energetickej triedy

Pre existujúce nebytové priestory sa členské štáty dohodli na stanovení maximálnych prahových hodnôt energetickej hospodárnosti na základe spotreby primárnej energie.

Ministri schválili, že členské štáty do roku 2030 znížia všetky nebytové budovy pod hranicu 15 % energetickej hospodárnosti a do roku 2034 pod hranicu 25 %.

Členské štáty súhlasili s pridaním novej kategórie energetickej triedy, „A0“, k certifikátom energetickej hospodárnosti, ktorá by zodpovedala budovám s nulovými emisiami.

Okrem toho budú môcť členské štáty pridať novú kategóriu "A+" zodpovedajúcu budovám, ktoré okrem nulových emisií prispievajú do energetickej siete energiou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov.

Certifikácia energetickej hospodárnosti budov, ktorá bola predtým stanovená smernicou, zoraďuje budovy na stupnici od A (najlepšie hospodárenie) po G (najhoršie hospodárenie) na základe ich energetickej hospodárnosti.

Potenciál výroby solárnej energie

Ministri sa dohodli aj na požiadavkách, ktoré zaistia, že všetky nové budovy budú navrhnuté tak, aby optimalizovali svoj potenciál výroby solárnej energie.

Dohoda na rozmiestnení vhodných solárnych zariadení znamená, že do 31. 12. 2026 nimi budú vybavené všetky nové verejné a nebytové budovy s úžitkovou plochou nad 250 m2.

Do 31. decembra 2027 aj všetky existujúce verejné a nebytové domy, ktoré prechádzajú rekonštrukciou, s úžitkovou plochou nad 400 m2.

A nakoniec do 31. decembra 2029 všetky nové bytové domy.

Prečítajte si tiež:

​Ministri odobrili aj požiadavky na sprístupnenie infraštruktúry udržateľnej mobility, ako sú nabíjacie miesta pre elektrické autá a bicykle v budovách alebo vedľa nich, kabeláž na predvídanie budúcej infraštruktúry a parkovacie miesta pre bicykle.

Členské štáty pripravia národné plány obnovy budov, ktoré budú obsahovať ciele na roky 2030, 2040 a 2050, pokiaľ ide o ročnú mieru obnovy energie, spotrebu primárnej a konečnej energie a znižovanie emisií skleníkových plynov.

Prvé plány by mali predložiť do 30. júna 2026, a potom každých päť rokov. Rada EÚ môže o tejto téme začať rokovania s Európskym parlamentom. Po dosiahnutí politickej dohody bude konečný text oficiálne prijatý oboma inštitúciami.

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Európska únia

Dôležité udalosti