Toto sú programové priority, na ktorých sa dohodla vznikajúca štvorkoalícia

Robert Fico, Andrej Danko, Béla Bugár a Radoslav Procházka po podpise koaličnej zmluvy. (marec 2016)
Robert Fico, Andrej Danko, Béla Bugár a Radoslav Procházka po podpise koaličnej zmluvy. (marec 2016) Zdroj: TASR

Dohoda by mala byť dobrý základ pre programové vyhlásenie vlády.

Strany Smer-SD, Most-Híd, SNS a #Sieť sa dohodli na programových prioritách. „Výsledok je dobrý základ pre vypracovanie programového vyhlásenia vlády," vyhlásil predseda strany Smer-SD Robert Fico. Podľa neho sú zastúpené prvky ako boj proti korupcii či lepšie podnikateľské prostredie. Na druhej strane by mali byť zachované aj sociálne istoty.


Zároveň vyzval médiá a kritizujúcich politikov, aby nespochybňovali demokratické spôsoby vytvárania nového vládneho kabinetu a väčšiny v NR SR. "Je tu seriózny záujem štyroch subjektov pokračovať v ďalších rozhovoroch a pristúpiť tak k vytvoreniu stabilnej vlády a väčšiny v parlamente. Náš postup je štandardný a demokratický a odmietam akékoľvek spôsoby strašenia, ohovárania a až podnecovania k určitým prejavom nespokojnosti až nenávisti voči tomu, čo robíme," zdôraznil Fico.

Šéf SNS Andrej Danko ubezpečil voličov SNS, že strana ich podpisom programových priorít nezradila. "Takmer neexistuje bod, ktorý by sa nám nepodarilo presadiť. S úžasom som pozeral, ako sú spochybňované ústavné postupy. Vidím, že koalícia je traumou pre ľudí, ktorí nechcú riadiť štát," odkázal kritikom.

Predseda Mostu-Híd Béla Bugár tvrdí, že tieto štyri strany sa postavili čelom k zodpovednosti, ktorú získali vo voľbách. "Tá hovorí aj o tom, aby sme nepripustili predčasné voľby, zastabilizovali štát a aby sa v budúcich voľbách nedostali do NR SR extrémistické sily. Toto je naša zodpovednosť. Som rád, že sme sa dohodli na programových prioritách.

Líder #Siete Radoslav Procházka považoval za dôležité dospieť k zreteľnému rozdielu v porovnaní s doterajšími vládami. Preto sme sa okrem vlajkovej lode, teda hmotná zodpovednosť politikov a zákaz schránkových firiem, usilovali o tri veci - podpora zanedbaných regiónov, ochrana a rozvoj strednej vrstvy a dosiahnutie reálnej účasti opozície na kontrole výkonnej moci, a to najmä v zdravotníctve. "To, že sme to presadili, je pre #Sieť dobrým dôvodom si myslieť, že naša prípadná účasť na vláde národnej dohody prinesie úžitok," uzavrel.

Na Úrade vlády SR, podobne ako v pondelok (14.3.), rokujú za Smer-SD Robert Fico, Robert Kaliňák a Marek Maďarič, SNS reprezentujú Andrej Danko, Jaroslav Paška a Anton Hrnko, Most-Híd Béla Bugár, Lucia Žitňanská a László Solymos a #Sieť Radoslav Procházka, Andrej Hrnčiar a Tomáš Stoklasa.

Programové priority vlády SR na roky 2016-2020

Zahraničná a európska politika

- Kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie
- Dôstojný a úspešný priebeh predsedníctva Slovenska v EÚ
- Aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenska
- Posilnenie starostlivosti štátu o zahraničných Slovákov

Protikorupčný program

- Prijatie protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje
- Začlenenie iniciatívy "Rule of Law" do Programového vyhlásenia vlády SR
- Úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní zákona o pôvode majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti
- Vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi
- Zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv
- Profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácií

Dane, odvody a verejné financie

- Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania
- Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020
- Zrušenie daňových licencií k 1. januáru 2018
- Zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov
- Znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby)

Školstvo, šport a kultúra

- Účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR
- Výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva
- Hľadanie nových zdrojov financovania športu a kultúry prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov
- Posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom
- Zvýšenie podpory pre obnovu národných kultúrnych pamiatok
- Ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania

Zdravotníctvo

- Zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VšZP a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
- Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní
- Viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- Zavedenie systému DRG v plnom rozsahu
- Plná aplikácia systému e-Health
- Skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony
- Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov

Regionálne rozdiely

- Rozšírenie pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy
- Nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieˇom vytvoriť nové pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy
- Osobitné stimuly pre rozvoj slovenského kúpeľníctva
- Rozvoj dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7
- Prehodnotenie zrušenia vlakov Intercity, príprava podmienok pre zriadenie národného leteckého a vodného dopravcu

Polícia a súdy

- Inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov
- Posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta policajného zboru a obmedzenie možností jeho odvolania na zákonom ustanovené dlvody
- Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR
- Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov
- Zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania
- Úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu SR
- Pripraviť nový zákon o spravodajských službách a ich kontrole

Sociálne veci a práca

- Podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod 10 percent
- Primerané zvyšovanie minimálnej mzdy
- Adresné sociálne opatrenia
- Zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov
- Úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií
- Možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri
- Flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti
- Sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať
- Podpora práce v sociálne zaostalých komunitách
- Zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, boj s úžerou
- Dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií

Národnoštátne ekonomické záujmy

- Nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaz privatizácie strategického majetku štátu
- Zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu
- Podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu

Národnostné menšiny

- Prijatie zákona o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny fond)
- Zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín
- Zmena metodiky výučby slovenského jazyka na menšinových školách v záujme jeho lepšieho ovládania
- Vyňatie všetkých malotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území

Životné prostredie

- Sprehľadnenie pravidiel pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
- Pokračovať v opatreniach na zabezpečenie splnenia záväzkov v oblasti klimatických zmien v súlade s Parížsko zmluvou (december 2015)
- Ďalšia podpora protipovodňových opatrení

BRATISLAVA/mm

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Politika

Dôležité udalosti