Ukážkové otázky: Takto vyzeralo medzinárodné testovanie školákov

Študenti
Zdroj: TASR

V testovaní PISA zaostali naši žiaci za priemerom krajín OECD.

Výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti sú významne nižšie, ako je priemerný výkon žiakov z krajín OECD. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. Testovanie sa na Slovensku uskutočnilo v apríli 2015 na 292 školách.

Celkovo bolo testovaných 6350 15-ročných žiakov na základných školách, gymnáziách alebo stredných odborných školách. „Vo všetkých oblastiach sledujeme trend znižovania výkonov našich žiakov. V porovnaní s výsledkami PISA 2012 však tento pokles nie je štatisticky významný," uvádza ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

Slovenskí žiaci dosiahli v prírodovednej gramotnosti výkon na úrovni 461 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 493 bodov. Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli Izrael, Malta a Grécko. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR tri krajiny - Čile, Turecko a Mexiko.

„V prírodovednej gramotnosti dosiahli naši žiaci výsledok v priemere o 10 bodov nižší oproti roku 2012, čo nepredstavuje významný rozdiel," dodáva rezort školstva. V porovnaní s cyklom v roku 2006, keď bola hlavnou doménou prírodovedná gramotnosť, je to však významný pokles výkonu žiakov o 28 bodov. V matematickej gramotnosti dosiahli slovenskí žiaci výkon na úrovni 475 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 490 bodov.

Výkon porovnateľný so Slovenskom dosiahli Malta, Litva, Maďarsko, Spojené štáty americké a Izrael. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR štyri krajiny - Grécko, Čile, Turecko a Mexiko.

„V porovnaní s rokom 2012, keď bola matematická gramotnosť naposledy hlavnou sledovanou oblasťou, priemerný výkon našich žiakov klesol o šesť bodov, čo nepredstavuje významné zníženie výkonu," ozrejmuje rezort školstva. V čitateľskej gramotnosti zas dosiahli naši žiaci 453 bodov, priemer krajín OECD bol 493 bodov. Podobný výkon ako Slovensko mali krajiny ako Čile a Malta.

Z krajín OECD dosiahli významne nižšie výsledky v porovnaní so SR iba Turecko a Mexiko. „Tak ako vo všetkých predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2015 sa výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Oproti roku 2012 sa priemerný výkon našich žiakov znížil o 10 bodov, čo nepredstavuje významnú zmenu," uvádza ministerstvo. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila na štúdii PISA v roku 2003. Hlavnou sledovanou oblasťou posledného cyklu PISA 2015 bola prírodovedná gramotnosť.

Ako vyzerali otázky v jednotlivých častiach testu si môžete pozrieť v nasledujúcich ukážkach. Pod zadaniami nájdete správne odpovede.


 


Správne odpovede:

otázka č.1: D
otázka č.2 : D
otázka č.3: Žiaci musia konštatovať dve veci: vrtenie zadočkom a dobu vrtenia. Otázka by bola ľahšia, keby od žiakov požadovala, aby našli dva údaje v texte, ktoré popisujú, ako včela tancuje, keď oznamuje, ako ďaleko je potrava od úľa.
otázka č.4: V odpovedi na 4. otázku musia žiaci nájsť poslednú vetu textu, ktorá konštatuje, že: "Medzi hlavné zdroje nektáru patria ovocné stromy, ďatelina a kvitnúce stromy."


Správne odpovede:

otázka č.1: Správna odpoveď: za rad 15 - 20 - 26 - 34 - 45, alebo skutočný nákres mincí s presnými rozmermi
Čiastočne správna odpoveď: ak nie je rad kompletný, napr. 15-21-29-39 alebo 15-30-45
ak je posledný údaj z radu nesprávny, napr. 15-20-26-34- 40
alebo aj 15-20-26 ( keď sú posledné dva údaje radu nesprávne)
otázka č.2 : B

Správne odpovede:

otázka č.1: C
otázka č.2 : Napr.: Nie, lebo elektráreň tiež znečisťuje ovzdušie. / Určite prispievajú ako všetky dopravné prostriedky. Ale tým, že sú poháňané elektrickým prúdom asi o dosť menej. To skôr tá elektráreň, ktorá im dodáva energiu. / Nemajú pravdu, pretože fosílne palivá prispievajú k vzniku skleníkového efektu. / Trolejbusy priamo nie, ale elektrárne spaľujú fosílne palivá, tým znečisťujú životné prostredie, vyrábajú elektrickú energiu, na ktorú jazdia trolejbusy. Niečo by sa malo urobiť s elektrárňami a nie s trolejbusmi.


 
BRATISLAVA/TASR

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Testovanie

Dôležité udalosti