Novela má ochrániť pôdu pred špekulantmi. Prístup k nej však bude ľahší

Ilustračná snímka.
Zdroj: Attasit Ketted/shutterstock.com

Zavádza aj poriadok do evidencie.

Ochrániť poľnohospodársku a lesnú pôdu pred špekulantmi má novela zákona ministerstva. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

"Poctivých poľnohospodárov, ktorí využívajú pôdu na tvorbu potravín a zvyšujú tak našu potravinovú bezpečnosť, Slovensko potrebuje. Novela zákona im umožní ľahší prístup k prenájmu poľnohospodárskej pôdy a zavádza tiež poriadok do evidencie nájomných vzťahov. Je zároveň ďalším krokom v zamedzení získavaniu tejto cennej pôdy špekulantmi na nepoľnohospodárske účely," uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS).

Posilnia práva vlastníka

Novela spresňuje aj postup v prípadoch, ak počas platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy dôjde k predaju podniku alebo jeho väčšinového podielu. Nový nájomca bude povinný do šiestich mesiacov od vyplývajúcich zmien doručiť prenajímateľom návrh novej nájomnej zmluvy.

Ak by tak neurobil alebo ak prenajímateľ jeho návrh do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia neprijme, nájomný vzťah zanikne po zbere úrody. Vo výraznej miere tak zamedzí špekulantom biznis s pôdou, ktorá je nenahraditeľným bohatstvom krajiny a dopyt po nej bude v súvislosti s klimatickými zmenami neustále stúpať.

Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sa vypúšťa doterajšia úprava automatickej obnovy nájomného vzťahu. Posilnia sa tak práva vlastníka pozemku aj stabilita podnikateľského prostredia pre tie subjekty, ktoré pôdu skutočne obhospodarujú, so súčasným vytvorením podmienok na prístup k pôde ďalším podnikateľským subjektom.

Ministerstvo novelou reaguje aj na fakt, že v súčasnosti na Slovensku chýba prehľadnosť v štruktúre nájomných vzťahov pri užívaní poľnohospodárskej pôdy. Nájomcovia tak budú predkladať nájomné zmluvy na zápis do katastra nehnuteľností.

Na liste vlastníctva tak bude zapísaný nájomný vzťah pre konkrétneho nájomcu s uvedením doby nájmu. Tieto údaje budú slúžiť aj širokej verejnosti, poľnohospodárskym subjektom a okresným úradom v rámci ich rozhodovacej činnosti.

Dopĺňa sa definícia pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností označený ako zastavaná plocha a nádvorie, ale slúži na poľnohospodárske účely.

BRATISLAVA/TASR

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Novela

Dôležité udalosti