Opatrovateľom zvýšia plat. Má to byť až o 120 eur

Podľa návrhu sa jeho výška bude odvíjať od výšky minimálnej mzdy.

Opatrovateľský príspevok by mal na Slovensku od 1. júla vzrásť. Ministerstvo práce už predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Po novom sa nemá výška peňažného príspevku na opatrovanie, ako aj výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu, odvíjať od súm životného minima, ale od výšky minimálnej mzdy.

"Je všeobecným záujmom urobiť všetko pre to, aby ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, mohli ostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, teda v rodinách," skonštatoval minister práce Ján Richter.

V súčasnosti je výška opatrovateľského príspevku 247,61 eura. "Pripravili sme novelu, ktorej cieľom je do roku 2020 dosiahnuť, aby opatrovateľ v produktívnom veku dosiahol príjem vo výške čistého príjmu minimálnej mzdy," priblížil minister práce.

Od 1. júla tohto roka sa má opatrovateľský príspevok zvýšiť o 120 eur, od 1.júla. 2019 má stúpnuť o 35 eur a od 1.júla. 2020 o ďalších 35 eur.

"Znamená to, že príspevok bude niekde na úrovni približne 440 eur, čo by malo zodpovedať čistej výške minimálnej mzdy. Valorizácia sa bude vždy robiť na základe zvyšovania minimálnej mzdy. Je to prevratná zmena," tvrdí Richter.

Dôchodcom, ktorí opatrujú druhého dôchodcu alebo zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP), má vzrásť príspevok od 1. júla 2018 o 92,19 eura, od 1. júla budúceho roka sa navýši o 17 eur a od 1. júla v roku 2020 o ďalších 17 eur. V súčasnosti je tento príspevok na úrovni 90 eur.

Zmeny by sa mali dotknúť približne 31 651 poberateľov v budúcom roku, v roku 2020 by malo podľa odhadov rezortu práce tento príspevok poberať 32 004 opatrovateľov.

Tento rok by malo na zvýšenie príspevkov ísť viac ako 34 miliónov eur, v budúcom roku 92,6 milióna eur a v roku 2020 116,8 milióna eur.

"Dostávame sa k číslu 244 miliónov eur, ktoré na tento účel budú vynaložené z hľadiska štátneho rozpočtu," vyčíslil Richter.

Novela má priniesť aj ďalšie zmeny

Ministerstvo navrhuje upustiť od povinnosti uplatňovať poskytnutý peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú časť v konaní o dedičstve v prípade, ak ťažko zdravotne postihnutý zomrie.

Uplatňovanie pohľadávky v konaní o dedičstve zostane zachované len v prípade, ak ŤZP nepoužil z dôvodu úmrtia peňažný príspevok na jeho účel, teda ak bol napríklad človeku vyplatený príspevok na kúpu pomôcky, avšak si ju už nestihol zakúpiť.

"V praxi poznáme prípady, kedy to spôsobuje vážne problémy rodinám a tak sa môžu dostať do situácie, že jednorazovo musia vrátiť úradu práce niekoľko tisíc eur. Preto sme sa rozhodli, že túto povinnosť definitívne zrušíme v zákone," zdôvodnil štátny tajomník  Branislav Ondruš.

Odstrániť sa má aj tvrdosť zákona tým spôsobom, že pre povinnosť vrátiť peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže je rozhodujúce, že ŤZP, ktorému bol príspevok poskytnutý, zmení trvalý pobyt alebo nevyužíva upravený priestor.

Upraviť sa majú aj podmienky na získanie parkovacieho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Navrhuje sa rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné vyhotoviť tento preukaz, ako aj zjednodušiť administratívny postup pri jeho priznávaní. Ide napríklad o ľudí so zníženou imunitou, akými sú onkologickí pacienti.

Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu rezort práce tiež navrhuje upraviť podmienky tak, aby tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím bolo zabezpečované prostredníctvom tlmočníckej služby, ktorú bude možné vhodne kombinovať s osobnou asistenciou.

Zároveň sa zavádza možnosť poskytovať príspevok na osobnú asistenciu aj ŤZP, ktorým je nezaopatrené dieťa, voči ktorému sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

BRATISLAVA/TASR

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Zťp

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.