Slovensko vyhralo spor s Achmeou

Ilustračná snímka.
Zdroj: Ewa Studio/shutterstock.com

Verdikt by mohol znamenať, že SR nemusí spoločnosti Achmea zaplatiť viac ako 22 mil. eur.

Súdny dvor Európskej únie v utorok (6. 3.) rozhodol v prospech Slovenska v dlhoročnom spore s holandskou spoločnosťou Achmea B.V., ktorá je akcionárom Zdravotnej poisťovne UNION, a.s..

Po tomto verdikte by malo dôjsť k zrušeniu arbitrážneho rozhodnutia v konaní pred nemeckým Najvyšším súdom. Slovenská republika by tak mala byť úplne oslobodená, čo by znamenalo, že spoločnosti Achmea nemusí zaplatiť viac ako 22 mil. EUR. Ide o bezprecedentné rozhodnutie s dopadom na všetky bilaterálne zmluvy o ochrane investícií medzi členskými štátmi EÚ.

Arbirtrážny súd v roku 2012 súd rozhodol, že Slovensko porušilo dohodu s Holandskom o ochrane investícií a malo spoločnosti Achmea zaplatiť 22,1 milióna eur. Mala to byť náhrada za škody za zákaz zisku zo zdravotného poistenia a súdne trovy.

Zákaz zisku schválili poslanci počas prvej vlády Roberta Fica v roku 2007. Neskôr toto rozhodnutie ústavný súd označil za protiústavné a tak spor skončil na medzinárodnej úrovni.

„Verím, že toto rozhodnutie je definitívnou bodkou za týmto súdnym sporom so spoločnosťou Achmea. Som rád, že nám súdy dali za pravdu a uznali naše argumenty", uviedol minister financií Peter Kažimír.

Rozhodnutie dvora

Súdny dvor EÚ skonštatoval, že „Rozhodcovská doložka obsiahnutá v dohode uzavretej medzi Holandskom a Slovenskom o ochrane investícií nie je zlučiteľná s právom Únie. Táto doložka vyníma spory, ktoré sa môžu týkať uplatňovania alebo výkladu práva Únie, z mechanizmu súdneho preskúmania tohto práva".

Ministerstvo financií víta toto rozhodnutie, v ktorom sa súdny dvor stotožnil s právnou argumentáciou Slovenska. Tieto argumenty podporila aj Európska komisia spolu s niektorými ďalšími členskými štátmi EÚ.

Podľa názoru rezortu financií, súdny dvor v rozhodnutí potvrdil, že arbitrážna doložka obsiahnutá v bilaterálnej investičnej dohode bola nekompatibilná s právnym poriadkom EÚ do takej miery, že medzinárodný arbitrážny tribunál nemal právomoc rozhodovať o spore SR s Achmeou. Z tohto dôvodu by mal byť podľa MF SR arbitrážny rozsudok zrušený.

Súdny dvor EÚ ďalej uvádza, že na základe predmetnej dohody by dotknutý rozhodcovský súd mal vykladať, či dokonca uplatňovať právo Únie, a to konkrétne ustanovenia týkajúce sa slobody usadiť sa a voľného pohybu kapitálu.

Keďže ale právomoc dotknutého rozhodcovského súdu sa odchyľuje od právomocí slovenských a holandských súdov, tento rozhodcovský súd nie je súčasťou príslušných súdnych systémov na Slovensku a v Holandsku, rozhodcovský súd zriadený na základe predmetnej dohody, nemožno považovať za súdny orgán jedného z členských štátov v zmysle článku 267 ZFEÚ týkajúceho sa prejudiciálneho konania, a preto nie je oprávnený obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania.

MF víta rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o predbežnej otázke. Toto rozhodnutie podľa MF SR presahuje hranice sporu Achmea vs. SR a Súdny dvor EÚ v ňom fakticky stanovil precedens pre právny status všetkých bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi členskými štátmi EÚ. Tento precedens má zásadný dopad na všetky členské štáty, ktoré sa budú musieť v blízkej dobe s týmto stavom vysporiadať v spolupráci s Európskou komisiou. MF SR naďalej analyzuje uvedené rozhodnutie Súdneho dvora EÚ a jeho širší dopad, informoval tvnoviny.sk tlačový odbor rezortu financií.

BRATISLAVA/zg

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Union

Dôležité udalosti