Ministerstvo nečakane stoplo výzvu na ochranu ľudských práv. Nechápeme a sme v šoku, odkazujú organizácie (anketa)

Ministerstvo nečakane stoplo výzvu na ochranu ľudských práv. Nechápeme a sme v šoku, odkazujú organizácie (anketa)
Minister spravodlivosti B. Susko Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Ministerstvo spravodlivosti v pondelok (19. 2.) nečakane zrušilo jedinú dotačnú výzvu na ochranu ľudských práv v tomto roku. Stalo sa tak deň pred verejným vypočutím žiadateľov. O finančné prostriedky sa uchádzali mimovládne organizácie, ktoré sa aktivizujú v neformálnom vzdelávaní, pomáhajú znevýhodneným skupinám obyvateľstva či menšinám.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) začiatkom uplynulého týždňa rozhodol o zrušení dotačnej výzvy v programe Ľudské práva 2024. Rezort o tom žiadateľov upovedomil mailom deň pred verejným vypočutím, ktorého sa malo zúčastniť 81 subjektov.

Na prerozdelenie bolo vyčlenených 769-tisíc eur. Ministerstvo avizovalo, že prostriedky plánuje použiť na pomoc obetiam násilia a o ďalšom postupe bude informovať. Zástupkyne mimovládok ale žiadajú obnoviť dotácie a vyzývajú ministra, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Obnovenie dotačnej výzvy žiadajú aj ďalšie občianske organizácie, ktoré rozbehli petíciu.

V súvislosti so zrušením dotácií minister v piatok (23.2.) upovedomil, že zvolá zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Lucia Hurajtová v reakcii na žiadosť 15 členov rady o zvolanie mimoriadnej schôdze k zrušeniu dotačnej výzvy na podporu ľudských práv.

Oslovili sme niektoré dotknuté mimovládne organizácie, aby nám prezradili, čo si o tom myslia, na aké projekty chceli peniaze použiť a do akej miery to ovplyvní ich činnosť.

Prečítajte si tiež:

Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska

Komunikácia zo strany ministerstva bola pomerne strohá a nebola adekvátna tomu, že peniaze sa mali rozdeliť nielen na ochranu ľudských práv, ale aj na boj proti antisemitizmu, extrémizmu a ďalším negatívnym vplyvom, ktorým musíme v spoločnosti čeliť.

Náš projekt mal riešiť ochranu práv dieťaťa v podobe metodicko-preventívnych usmernení pred ublížením alebo zneužitím. Chceli sme štandardizovať postupy, ktoré na Slovensku nie sú štandardizované. 

Rovnako sme chceli vytvoriť akýsi etický kódex pracovníka s mládežou. Išlo by o vzorový dokument, ktorý by si poskytovatelia služieb a pracovníci s mládežou mohli osvojiť, prevziať a upraviť na svoje potreby. Aj štát z toho mohol niečo získať. Bohužiaľ, to sa teraz nestane alebo si na to budeme musieť hľadať zdroje z rôznych zahraničných grantov.

Myslím si, že frustráciu a neférovosť zvyšuje aj to, že istú prácu sme do toho nevynaložili len my, ale aj rezort. Keďže nám to zrušili deň pred vypočutím, tak to považujem za ranu pod pás.

Alexandra Kárová, VAGUS

Mail o zrušenej výzve mi prišiel počas toho, ako som sa chystala na verejné vypočutie. Prekvapilo ma to, pretože som sa s niečím takým nestretla. Nezachytila som ani relevantný dôvod, prečo to bolo zrušené. Prišlo mi to zvláštne a v celku ma to šokovalo.

Pracujeme s ľuďmi bez domova v Bratislave, ale venujeme sa tej téme celoslovensky. Mali sme podanú žiadosť na projekt advokácie pre ľudí bez domova. Bolo by to prvýkrát, čo by také niečo bolo podporené.

Je nám to veľmi ľúto, pretože tá téma straty bývania a ľudí bez domova je veľmi zanedbávaná. Tu sme mali možnosť venovať sa tomu do hĺbky a hájiť práva ľudí bez domova.

Mnohé z organizácií, ktoré si žiadali o financovanie svojho projektu, ho nebudú môcť realizovať. Celkovo sa pozastavia.

Prečítajte si tiež:

Iveta Mišová, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

V prvom rade to bol pre nás šok. Projekt, na ktorý sme žiadali dotáciu, je našou dlhoročnou aktivitou. Je zameraný na prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím a s ich rodinami. Venujeme sa takzvanému sebaobhajovaniu. Ide o nástroj, prostredníctvom ktorého pomáhame zvyšovať samostatnosť mentálne znevýhodnených ľudí, ich nezávislosť, aby lepšie chápali svoje postavenie v spoločnosti, podporujeme rozvoj ich zručností.

Minulý rok sme otvorili tému s názvom „Čo bude, ak tu ja nebudem?“ v rámci nej sme sa venovali otázkam, čo bude s týmito ľuďmi po smrti rodičov. V súčasnej dobe nemáme na Slovensku právny model, ktorý by bez obáv umožňoval nastaviť budúcnosť týchto ľudí ešte počas života ich rodičov. Pripravovali sme návrh opatrení, chceli sme aj v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti pripraviť novú legislatívnu normu, ktorá by riešila aj túto situáciu.

Robíme workshopy, aby sa títo ľudia mohli navzájom stretávať. Financie nám budú veľmi chýbať, pretože nevieme zabezpečiť celoslovenské akcie bez peňazí. Cieľová skupina, s ktorou pracujeme, sú ľudia, ktorí žijú z invalidných dôchodkov. Tie rodiny sú často v stave sociálnej núdze, ale aj hmotnej.

Je to veľmi nešťastná situácia.

Zuzana Vongrejová, Slovenský červený kríž

Slovenský Červený kríž sa v rámci dotačnej výzvy Ministerstva spravodlivosti uchádzal o finančnú podporu po prvý raz. Išlo o projekt s názvom  „Bezpečie, ochrana a rovnaký prístup pre všetkých v kontexte humanitárnej pomoci“.

Zrušenie tejto výzvy sme nijako nekomentovali. K akémukoľvek politickému rozhodnutiu sa nebudeme vyjadrovať, pretože nám to nedovoľujú naše základné princípy – nestrannosť, neutralita a nezávislosť.

Prečítajte si tiež:

Martin Macko, Iniciatíva Inakosť

Z nášho pohľadu je nepochopiteľné, že došlo k zrušeniu jedinej dotačnej výzvy na podporu projektov, ktoré sa venujú ľudským právam a boju proti diskriminácií. Je to o to nepochopiteľnejšie, že táto výzva fungovala už viac ako trinásť rokov, nebol s ňou nikdy žiaden problém a bola vlastne jediným zdrojom pre viaceré projekty. Často sa štát chválil výsledkami aktivít, ktoré vznikli z tejto výzvy na medzinárodnom fóre.

Financie z výzvy sme chceli použiť na poradenské centrum pre LGBTI ľudí, ktoré poskytuje psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre ľudí, ktorí riešia svoj coming out, prípadne problémy v škole alebo na pracovisku.

Budeme musieť obmedziť niektoré aktivity, ale ideme ďalej, našťastie, máme aj iné zdroje. Problém je, že menšie organizácie z regiónov to ovplyvní najviac.

Prečítajte si tiež:

Mária Královičová, Domka - Združenie saleziánskej mládeže

Zrušenie dotačnej výzvy deň pred vypočutím nás šokujúco zaskočilo. V posledných mesiacoch sme zaznamenali prebiehajúcu diskusiu, aj na úrovni štátnych orgánov a iných inštitúcii, o naliehavej potrebe riešenia radikalizácie na školách. 

Preventívne programy vedia odhaliť aj iné problémy mladých ľudí, ktoré sú ľahko prehliadnuteľné (myšlienky na samovraždu, sebapoškodzovanie, osamelosť, problémy spojené so sebahodnotou, agresia).

Očakávali by sme teda, že táto investícia do prevencie diskriminácie, rasizmu a ostatných prejavov intolerancie bude navýšená, nie zrušená.

Finančné prostriedky sme chceli použiť na projekt Orientačné dni. Sú to zážitkové preventívne kurzy pre triedy, ktorými pomocou spoločných zážitkov pomáhame triedam posilňovať ich kolektívy, vytvárať bezpečné prostredie a vzťahy, a tak predchádzať vzniku všetkých nežiaducich patológií.

Vďaka atmosfére otvorenosti a dôvery na kurze vyplávajú na povrch často neriešené vážne problémy. Dôležitá je pre nás finančná dostupnosť pre žiakov. Tí platia tretinu skutočných nákladov na kurz. Finančné prostriedky mali byť určené na pokrytie zvyšných nákladov: mzdy zamestnancov, ich vzdelávanie a materiál.

Projekt realizujeme už deviaty rok. Vďaka podpore ministerstva spravodlivosti sme mohli našu činnosť rozšíriť. 

Zrušenie dotačnej schémy sa teraz dotkne predovšetkým žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Ak sa nám nepodarí nájsť financie na udržanie súčasného počtu zamestnancov, budeme nútení zrušiť časť kurzov.

Vláda ide narýchlo meniť svoj vlastný Trestný zákon. Viac sa dozviete v nasledujúcej reportáži:

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Exkluzívne

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.