Skúma sexualitu Slovákov: Ženy sa v podvádzaní vyrovnávajú mužom (rozhovor)

Výskumník a vysokoškolský pedagóg Štefan Petrík.
Výskumník a vysokoškolský pedagóg Štefan Petrík. Zdroj: Archív Š. P.

Štefan Petrík zbiera dáta o sexuálnom správaní Slovákov a ukazuje sa, že muži a ženy sa postupne vyrovnávajú aj v nevere. Po vstupe do manželstva klesá spokojnosť so sexuálnym životom, no podľa odborníka sa na tom dá pracovať.

Téma sexuality je medzi Slovákmi čoraz menej tabu. Výskumník a vysokoškolský pedagóg Štefan Petrík sa snaží zbierať čo najviac dát a informácií o tom, aké vzťahy majú Slováci, čo im chýba, či ako sa k sebe správajú.

Podľa výskumov jedna tretina slovenských mužov a žien má pocit, že ich partner alebo partnerka zanedbáva. „V oblasti partnerských vzťahov je preto veľmi dôležité, aby sme sa o svojich partneroch zaujímali, rozprávali sa s nimi veľmi často aj o možno pre nás banálnych veciach,“ radí odborník, ktorý sa snaží tieto témy popularizovať cez sociálne siete.

V rozhovore sa dočítate aj:
Aký je priemerný počet sexuálnych partnerov medzi Slovákmi
Čo najčastejšie trápi ľudí vo vzťahu
Koľko percent ľudí je neverných
Aké sú najčastejšie príčiny vyhľadávania prostitútok
Či sú slobodní ľudia spokojní so svojím statusom

Prečítajte si tiež:

Skúmate sexualitu. Je to pre ľudí tabu téma, alebo nemáte problém dostať sa k informáciám?

Nemal som problém dostať sa k informáciám. Predovšetkým pri mladšej generácii vidím, že nemajú problém rozprávať sa o sexualite a intimite. S narastajúcim vekom táto téma je viac zahanbujúca, ale už aj staršia generácia si uvedomuje, že je dôležité rozprávať sa o tejto téme, lebo to vedie k funkčnejším vzťahom.

Sexualita sa podľa môjho názoru objavuje všade, je súčasťou našich každodenných životov. Určite súhlasím s tým, že sexualita je intímnou záležitosť a je veľmi osobnou problematikou, ale vychádzajúc aj z mojich výskumných zistení, slovenské páry, ktoré spolu komunikujú o vzťahových problémoch, sú v partnerskom vzťahu spokojnejší. Sú spokojnejší až o 57 percent. Tabuizovanie sexuality môže spôsobovať v dospelosti rôzne vzťahové problémy a najväčším problémom je v partnerských vzťahoch to, že v našich partnerských vzťahoch veľmi málo komunikujeme a už vôbec nekomunikujeme o témach intimity.

Sú Slováci v niečom iní ako iné národy?

Keď to porovnám už len s Českom, tak Česi sú oveľa otvorenejší. Zásadným rozdielom je aj to, že na Slovensku žije omnoho vyšší počet veriacich. Slováci a Slovenky majú v priemere za život päť sexuálnych partnerov. V porovnaní so svetom je to podpriemer. Sú krajiny, kde je to oveľa vyššie. Samozrejme, vplyv bude mať mladá generácia, ktorá už prináša nové trendy do vzťahov aj do sexuálneho správania.

Existuje súvis medzi kvalitou vzťahov a počtom partnerov?

Existuje dôkaz, že tí, ktorí sú spokojní v partnerských vzťahoch, sú väčšinou spokojní so sexuálnym životom, lenže to má rôzne aspekty. Treba brať do úvahy sexuálnu túžbu partnerov, klesajúce sexuálne libido. To sú faktory, ktoré ovplyvňujú spokojnosť a potom aj spokojnosť vo vzťahu. Ale určite to tak nie je vždy. Vždy som tvrdil, že predohra sa nezačína v posteli, ale celým dňom, ako sa správame k našim partnerom, či aj muži pomáhajú v domácnosti, akí sme pozorní. Aj vo výskumoch sa ukazuje, že svojim partnerom ukazujeme málo pozornosti a náklonnosti. Zanedbávame našich partnerov. Až jedna tretina slovenských mužov a žien sa cíti vo vzťahu zanedbávaná a polovica cíti odcudzenie. Opakujem to stále: Málo spolu komunikujeme. Veľa komunikujeme o bežných veciach, ako napríklad, čo treba kúpiť. Ale menej už o tom, čo potrebujeme, čo nám chýba v partnerskom a sexuálnom živote. Takže toto sú skôr veci, ktoré ovplyvňujú spokojnosť.

Nie je niekedy chyba, že očakávame od partnera, že automaticky vycíti, keď sa cítime zanedbávane a nepovieme to narovinu?

Určite. Niektorí to očakávajú, lenže partneri na druhej strane nemusia vidieť žiadne príznaky. Keď nedávame verbálne alebo neverbálne najavo, že sme nespokojní, partner si to nemá ako všimnúť. Je určite potrebné, aby strana, ktorá sa cíti zanedbane, to aj prejavila. Potom je na druhom partnerovi, ako s tým naloží.

Prečítajte si tiež:

Ženy podliehajú častejšie emocionálnej nevere

Skúmate aj neveru. Koľko percent ľudí je neverných?

Môj nedávny výskum poukázal na to, že 49 percent slovenských mužov a žien už svojho partnera podviedlo. Muži majú vyššiu tendenciu k nevere. Medzi nimi bolo neverných 55 percent a medzi ženami 48 percent. Na týchto dátach je zaujímavé vidieť, že možno by sme očakávali, že muži budú oveľa viac neverní ako ženy, ale faktom je, že sa k sebe približujú.

Sú medzi mužmi a ženami v niečom výraznejšie rozdiely?

Áno, zaujímavé je, že vidíme rozdiely v type nevery. Muži sa častejšie dopúšťajú fyzickej alebo sexuálne motivovanej nevery, konkrétne 64 percent a už žien len 41 percent. Ženy majú skôr tendenciu k emocionálnej nevere, konkrétne 65 percent, a u mužov je emocionálna nevera menej častá, len 39 percent.

Emocionálna nevera znamená, že dochádza „len“ k stretávaniu alebo písaniu si s inou osobou?

Áno, s niekým nadväzujú kvázi vzťah, na sociálnych sieťach si píšu intímnosti, alebo na pracovisku vznikne viac ako kamarátsky vzťah. Je to potom veľmi individuálne, čo považujú za emocionálnu neveru, ale platí to, že nejde o sexuálne vzťahy, ale skôr o to, že si vypisujú.

U mužov je častejšia sexuálna nevera aj z dôvodu evolúcie a ukazuje sa to aj na využívaní platených sexuálnych služieb. Muži identifikujú viac ideálnych partneriek a sú vo vyššej miere schopní nadviazať sexuálny vzťah bez emócií. Práve preto sú častejšie aj klientmi prostitútok práve muži. 

Aké sú najčastejšie príčiny nevery?

Nízka miera pozornosti zo strany partnera, nízka miera pochopenia, neuspokojivý intímny život, stereotyp vo vzťahu, zanedbávanie a tiež túžba po experimentovaní a potom sú príčinou aj situačné faktory. Často sa objavovalo to, že k nevere došlo pod vplyvom alkoholu, niekde na nejakej akcii.

Zrejme sa nedá definovať, čo je horšia nevera. No emocionálna nevera podľa opisu znie ako niečo, čo sa ťažšie prekonáva, alebo sa mýlim?

Určite áno. Realizoval som mnohé rozhovory aj s mužmi a hovorili, že skôr by odpustili tú sexuálnu neveru ako emocionálnu, lebo potom je už obrovský problém napraviť dôveru, ak vieme, že ju partner našiel u niekoho iného. Väčšinou po emocionálnej nevere dochádza k rozvodu. Po sexuálnej nevere až tak často nie.

Pároví terapeuti hovoria, že nevera nie je problém, ale väčšinou symptóm problému a dochádza k nej, keď už sa partneri vo vzťahu trápia. Súhlasíte?

Áno. Príčiny, ktoré som vymenoval, potvrdzujú, že súvisia s problémami vo vzťahu a nie vždy je to o telesnosti, ale skôr ide o zanedbávanie.

Prečítajte si tiež:

O sto rokov možno nebudeme žiť monogamne

Čoraz viac sa hovorí aj tzv. polyamorii. Je naivné očakávať, že v mladosti stretneme partnera, s ktorým budeme šťastní do konca života?

Ja si myslím, že stať sa to môže, ale aj iní odborníci sa pýtajú, či monogamia nie je iba romantickým ideálom. Neradi o tom hovoríme, ale je otázne, či monogamia je naozaj to, čo človek potrebuje. Existuje množstvo dôvodov, prečo vznikla monogamia a prečo sme sa k nej priklonili. Jedným z dôvodov je, že je to nástroj na reguláciu nášho sexuálneho života s cieľom priniesť do života usporiadanosť. Faktom je, že dokonalý partner neexistuje, pre niekoho preto môže byť ťažké predstaviť si celý život len s jedným človekom.

Samotná láska v živote človeka má mnoho fáz a obdobie zamilovanosti po určitej dobe pominie, tzv. padnú nám ružové okuliare. Ja osobne vnímam aj v kontexte súčasnej doby a možností, ktoré ľudia majú aj vďaka sociálnym sieťam, že máme umožnenú zvýšenú mieru komunikácie a spoznávania. Monogamiu vnímam skôr ako výzvu, ako žiť s niekým, aj keď už fáza zamilovanosti pominula. S pribúdajúcim vekom aj v partnerských vzťahoch ľudia začínajú preferovať iné hodnoty než bujarý sexuálny život, každodennú romantiku, postupom času mnoho ľudí potrebuje skôr oporu v každodennom strese.

Dá sa táto výzva zvládnuť?

Dá sa to. Potrebné je však to, aby obaja na svojom vzťahu pracovali celý život. So zvyšujúcim sa vekom klesá sexuálne libido, prichádzajú rôzne problémy, prichádza dieťa a všetko sa mení. Ja sám žijem v manželstve a chcem veriť, že to vydrží.

Miera rozvodovosti však ukazuje, že takmer polovica manželstiev nevydrží. Je to dôkaz toho, že sa s jedným človekom nedá vydržať po celý život, alebo to skôr ukazuje, že ľudia nevedia pracovať na svojich vzťahoch?

Áno. Rozvodovosť je vysoká. Veľmi rád čítam príspevky o tom, či je monogamia dobrá, či by sme nemali žiť iným spôsobom. Podľa mňa je to všetko nastavované spoločnosťou. Svet sa mení a do popredia sa bude dostávať mladá generácia s inými názormi. Je možné, že o sto rokov už monogamia nebude vôbec preferovaná. Ale pravdou je, že ľudia nevedia na vzťahoch pracovať.

Dali by sa niektoré manželstvá zachrániť, keby ľudia vedeli pracovať na vzťahoch?

Určite áno. Keby sme lepšie pracovali na našich vzťahoch, bolo by menej emocionálnej aj fyzickej nevery. Stačilo by, keby sme sa naučili spolu rozprávať o vzťahových problémoch a to by výrazne pomohlo.

Prečítajte si tiež:

Bohatí muži nemajú čas. Prostitútky vyhľadávajú, aby si ich vypočuli

Vo svojich výskumoch sa venujete aj prostitúcii. Aké skupiny najčastejšie vyhľadávajú platené sexuálne služby?

Najčastejšie ide o mužov vo veku 35 až 50 rokov naprieč všetkými sociálnymi vrstvami. Prostitúciu využívajú všetky vrstvy, akurát za rôzne ceny a podmienky. Toto „remeslo“ sa vždy najrýchlejšie prispôsobuje dobe a podmienkam. Keď vypukol COVID, prostitúcia prešla do online priestoru a darilo sa jej.

Aké sú najčastejšie príčiny, pre ktoré muži vyhľadávajú platené sexuálne služby?

Zábava, rozkoš, experimentovanie v sexuálnej oblasti, okamžité uspokojenie, sexuálny nedostatok vo vzťahu a potreba neobvyklých sexuálnych praktík, ktoré vzťah neumožňuje. Podobné výsledky ukazujú aj zahraničné výskumy. Súvisí to s tým, čo som spomínal. Poskytovanie sexuálnych služieb je ovplyvnené skôr mužskou sexualitou. Muži sú otvorenejší voči krátkodobým sexuálnym vzťahom bez emócií a práve táto tendencia vytvára dopyt po prostitúcii. Veľmi častá odpoveď bola aj to, že mužom chýba niekto, s kým by sa porozprávali. Potvrdilo mi to mnoho mužov aj žien pracujúcich v sexbiznise. Muži za nimi chodia a platia im len za to, aby si ich vypočuli. Chcú sa iba porozprávať alebo posťažovať.

Čo to o nich hovorí? Keď sa niekto potrebuje porozprávať o svojich vzťahoch, sú tu na to napríklad terapeuti. Prečo uprednostňujú ženy pracujúce v sexbiznise?

Vyhľadávajú anonymitu. Sedenia u psychológov sú na výslní len v posledných rokoch, takže možno sa to bude postupne meniť a títo muži vyhľadajú aj odbornú pomoc. Ale teraz je to tak, že muži možno majú predstavu, keď idú za prostitútkou vyrozprávať sa, že takto by mohol vyzerať aj ich vzťah. Chcú ženu, ktorá by si ich vypočula, nekričala. Niekedy stačí iba vypočuť. Väčšinou sú to bohatí muži, ktorí sú zaneprázdnení a nemajú čas.

Prečítajte si tiež:

Je na nás, ako budeme spoločne tráviť čas

Ako nadväzovať a udržiavať dobré vzťahy?

Dobré vzťahy nie sú len o tom, aby sme boli sexuálne spokojní, ale súvisia s tým, aby sme veľa komunikovali, prejavovali lásku, venovali si pozornosť. To pre každého môže znamenať niečo iné. Mali by sme poznať svojho partnera, ale bez toho, aby sme sa rozprávali, ho nespoznáme. Záleží to len na nás. Čo sa týka sexuálneho života, treba si všímať zmeny, ktoré prichádzajú aj s vekom. Výskumy ukazujú, že sexuálna túžba síce klesá, ale schopnosť dosahovať orgazmus sa zvyšuje. Súvisí to aj s tým, že sme skúsenejší a lepšie sa poznáme. Myslím si, že tak v intímnom živote, ako aj v tom partnerskom živote je veľmi dôležité, aby sme s našimi partnermi čo najintenzívnejšie a čo najotvorenejšie komunikovali o našich pocitoch, túžbach, strachoch aj negatívnych emóciách. Náš intímny život sa nám poďakuje.

Máte aj konkrétne dáta z výskumov?

Áno, máme konkrétne zistenia. Páry, ktoré majú spoločné záujmy, sú až o 35 percent spokojnejšie. Ak sa pozrieme na zistenia, samozrejme, je dôležité podotknúť aj to, že 43 percent partnerov, ktorí nemajú spoločné záujmy, sú v partnerskom vzťahu tiež spokojní. Spoločné záujmy teda nemusia byť pre všetkých zaručenou istotou spokojnosti vo vzťahu. Spoločné záujmy však podľa mojich zistení zvyšujú spokojnosť v partnerskom vzťahu o 35 percent. Až 78 percent párov so spoločnými záujmami uvádza spokojnosť v partnerskom vzťahu.

Prečo sú spoločné záujmy také dôležité?

V súvislosti s prezentovanými zisteniami možno uvažovať nad tým, že nie nadarmo sa hovorí, že vrana k vrane sadá, alebo tiež aj nad tým, že spoločné záujmy môžu byť významným stavebným kameňom partnerských vzťahov. Podľa môjho názoru je dôležité, aby sme s našimi partnermi mali niečo spoločné, ideálne možno čo najviac. Postupom času totiž môže napríklad v našich vzťahoch klesať vášeň a záujmy, ktoré zdieľame s našimi partnermi, môžu vtedy predstavovať akési záchranné koleso. Spoločné záujmy nám okrem toho zabezpečia aj to, aby sme spolu trávili viac času a venovali sa spolu napríklad takým aktivitám, ktoré nás oboch bavia. Myslím si, že síce môžeme byť s niekým fyzicky spolu, v jednom čase v jednom priestore, ale bez toho, aby sme mali niečo spoločné, je ťažké tráviť hodnotný čas s takým človekom. Čo si vyberieme: žiť vedľa človeka, alebo žiť s človekom, s ktorým máme spoločné záujmy, máme si čo povedať a máme možnosť kvalitne tráviť čas? Je to na nás.

Ako pracovať na vzťahu po narodení dieťaťa?

Muž si musí uvedomiť, že žene sa menia hormóny a na prvom mieste je vždy dieťa a muž to musí rešpektovať. Keď už je bábätko väčšie a nepotrebuje neustálu pozornosť, nemala by žena výrazne meniť sexuálny život. Treba si uvedomiť, že ten sexuálny život nebude rovnaký ako predtým, ale určite netreba na to zanevrieť. Muži musia byť trpezliví. Je úplne skvelé, že otcovia sa čoraz viac zapájajú do starostlivosti o dieťa. Vďaka tomu vedia lepšie pochopiť, prečo je žena unavená po celom dni.

Prečítajte si tiež:

Chýba nám pozornosť zo strany partnera

Badáte nové trendy v randení a vo vzťahoch?

Objavuje sa nový trend „skoro vzťahy“, tzv. situationship. Teda dvaja ľudia sa stretávajú, môžu prechovávať k sebe city, viesť sexuálny život, ale nepriznávajú si, že majú vzťah a ani to nikdy nahlas nepovedia. A keby k tomu malo prísť, tak radšej tento skoro vzťah opustia a nájdu si niekoho iného.

Všimol som si, že zo slobodných ľudí by až 70 percent chcelo vzťah. Keď si to vezmeme z druhej strany, tretina je úplne spokojná a vedia si predstaviť takto pokračovať niekoľko rokov a to je tiež zaujímavé číslo.

Ďalej je zaujímavé zistenie, že 38 percent slobodných ľudí je úplne spokojných so svojím sexuálnym životom, ale tí, ktorí sú vo vzťahu, tak z nich je spokojných 65 percent. Čo sa týka zoznamovacích aplikácií, všimol som si, že v poslednom období ľudia preferujú stretnúť sa s druhou osobou čím skôr a písať si čo najmenej. To je aj odporúčané odborníkmi. Nie je zlé, keď prvý kontakt nadviažeme cez aplikácie, ale stretnúť by sme sa mali čím skôr, lebo potom si môžeme vytvoriť klamlivú predstavu.

Ako sa ľudia cítia v dlhodobých vzťahoch? Sú spokojní?

Sexuálna spokojnosť má v manželstve klesajúcu tendenciu, respondenti žijúci v manželstve vyjadrili o 14 percent nižšiu spokojnosť so svojím sexuálnym životom. Zaujímavé zistenie je však aj to, že v partnerských vzťahoch je so svojím sexuálnym životom spokojných len 68 percent respondentov.

Viaceré výskumy poukazujú na to, že v manželstve klesá frekvencia pohlavného styku. Tá však nebude hlavnou príčinou narastajúcej nespokojnosti so sexuálnym životom v manželskom vzťahu. Vo výskume, ktorý som realizoval, som totiž zisťoval u respondentov aj to, akým spôsobom by sa dala spokojnosť s ich sexuálnym životom zlepšiť. Respondenti žijúci v manželstve uvádzali, že pre spokojnosť so sexuálnym životom je pre nich veľmi dôležité, aby sa vzájomne rešpektovali, viac komunikovali o svojom sexuálnom živote, trávili spolu viac kvalitného času osamote.

A ako sú na tom v iných ako sexuálnych oblastiach?

Jedna tretina slovenských mužov a žien má pocit, že ich partner alebo partnerka zanedbáva, pričom muži (40 percent) častejšie než ženy (32 percent) majú pocit, že sú zanedbávaní, čo bolo pre mňa prekvapujúcim zistením. V oblasti partnerských vzťahov je preto veľmi dôležité, aby sme sa o svojich partneroch zaujímali, rozprávali sa s nimi veľmi často aj o možno pre nás banálnych veciach ako napríklad, ako bolo v práci, aký si mal/a deň. Dôležité je určite našim partnerom aj napriek tomu, ak sme už dlho spolu, dávať najavo čo najčastejšie, že nám na nich stále záleží a stále ich milujeme.

Otázne je, či pri súčasnom životnom štýle a nárokoch na seba máme čas.

Presne tak. Je alarmujúce, že až 31 percent slovenských žien a mužov nemá dostatok času na uspokojivú sexuálnu aktivitu. „Dnes nie, mám veľa roboty, zajtra, musím ešte niečo iné stihnúť, nemôžem, uvidíme cez víkend, či budem mať čas.“ Zastavme sa a nájdime si čas. Nezabúdajme na dôležitosť sexuálneho zblíženia alebo iných aktivít, ktoré sú dôležitou súčasťou nášho intímneho života.

Ste vo vzťahu, ale cítite sa osamelo? Žijete spolu, ale každý ako keby v inom svete? Psychológ a párový terapeut Ján Hrustič v Teleráne povedal, ako s týmto problémom naložiť:

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Exkluzívne

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.