MANUÁL: Ako voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu

Video televízie Markíza sa automaticky prehrá po krátkej reklame.

Slovensko si volí nových europoslancov na ďalších päť rokov. Celkovo bude zvolených za Slovensko 15 zástupcov. Pozrite si praktický návod, ako voliť, aby váš hlas neprepadol.

Kedy sa konajú voľby?

Voľby sa konajú v sobotu 8. júna 2024. Volebné miestnosti sa otvárajú o 7.00 h a zatvoria sa o 22.00 h. 

Koho volíme? 

Volíme poslancov Európskeho parlamentu. Vybrať si môžete len jednu slovenskú politickú stranu a z nej maximálne dvoch kandidátov.

Ako volíme? 

Volič dostane jednu obálku a zoznam hlasovacích lístkov. Na každom je kandidátna listina jednej politickej strany. Vyberie si jednu stranu, ktorú chce voliť, a na tomto lístku môže zakrúžkovať najviac dve mená. Lístok vloží do obálky a tú vhodí do schránky. Zvyšné nepoužité lístky vyhodí do škatule na to určenej. 

Kde môžem voliť?

V mieste svojho trvalého bydliska, alebo ak ste si stihli vybaviť hlasovací preukaz, môžete voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Môžem voliť, keď nemám na Slovensku trvalý pobyt?

Áno, ale iba s cestovným pasom. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade, a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prečítajte si tiež:

Dá sa voliť zo zahraničia?

Nie. Voľba poštou nie je možná.

Čo si musím so sebou priniesť?

Platný občiansky preukaz. Ak volíte s hlasovacím preukazom, tak aj ten. Ak nemáte na Slovensku trvalý pobyt, musíte mať so sebou aj pas.

Môžem voliť aj europoslancov z iných štátov?

Nie. Na území Slovenska volíme iba slovenských europoslancov.

Kedy volia občania iných členských štátov?

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú od 6. júna do 9. júna. 

Aké právomoci majú poslanci Európskeho parlamentu?

Európsky parlament prijíma právne predpisy, ktoré sa týkajú všetkých: veľkých krajín aj malých komunít, vplyvných koncernov aj začínajúcich podnikov – na globálnej aj miestnej úrovni. Právne predpisy EÚ ovplyvňujú všetky oblasti života ľudí - životné prostredie, bezpečnosť, migrácia, sociálne politiky, práva spotrebiteľov, hospodárstvo, právny štát a mnohé ďalšie. V súčasnosti má každá dôležitá vnútroštátna téma aj európsky rozmer.

Kedy a kde budú zverejnené výsledky?

Výsledky budú zverejnené naraz po skončení volieb vo všetkých 27 štátoch. Zverejní ich slovenský štatistický úrad, stránka Európskeho parlamentu a nájdete ich aj v prehľadnej forme na TVNOVINY.sk. Výsledky sa očakávajú v nedeľu v noci.

Prečítajte si tiež:

Podľa čoho budú poslanci zvolení do Európskeho parlamentu?

Strana musí najprv získať minimálne päť percent odovzdaných hlasov. Následne sa 15 mandátov pre Slovensko prepočíta medzi všetky strany, ktoré prekročili 5-percentnú hranicu. Z niektorej strany teda môže byť zvolených päť europoslancov, z inej napríklad iba jeden. 

Čo sa bude diať po voľbách?

Prvé plenárne zasadnutie nového volebného obdobia sa uskutoční 16. - 19. júla v Štrasburgu. Ešte predtým sa zvolení poslanci rozhodnú vstúpiť do frakcie podľa ideí a hodnôt. 

Na prvom plenárnom zasadnutí si parlament zvolí svojho nového predsedu, podpredsedov a kvestorov a tiež rozhodne o počte poslancov, ktorí budú zasadať v jednotlivých parlamentných výboroch.

Neskôr budú poslanci hlasovať o voľbe nového predsedu Európskej komisie. 

Medzitým budú poslanci pokračovať v skúmaní a zmene právnych predpisov, v kontrole práce ostatných inštitúcií EÚ a v diskusiách o aktuálnych otázkach.

Ministerstvo vnútra zriadilo pre voľby do Európskeho parlamentu infolinku, na ktorej budú voličom poskytované informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Infolinka bude dostupná na telefónnych číslach:

02/4859 2317
02/4859 2312

Voličom bude k dispozícii:

v dňoch 3. júna až 7. júna 2024 od 7.30 h do 15.30 h a

v deň volieb, v sobotu 8. júna 2024 od 7.00 h do 22.00 h.

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

K téme Eurovoľby

Dôležité udalosti