Rok 2018 bol prelomový: Slovensko má prvýkrát v histórii viac seniorov ako detí

Cardi B
Zdroj: Shutterstock/Willy Barton

V roku 2018 najdlhšie trvajúce manželstvo, ktoré bolo rozvedené trvalo 60 rokov.

BRATISLAVA - Slovensko má rekordne najvyšší počet obyvateľov v novodobej histórii krajiny. Na konci roka 2018 žilo na Slovensku 5,45 milióna obyvateľov.  Medziročne počet obyvateľov narástol o 7 301 osôb, a to vďaka pretrvávajúcej vyššej pôrodnosti nad úmrtnosťou. Ukazujú to najnovšie demografické údaje Štatistického úradu.

Počas roka 2018 sa na Slovensku narodilo vyše 57,6 tisíca živých detí.

„Bolo to nepatrne menej detí ako v roku 2017. Trend rastúcej pôrodnosti nastúpený v roku 2013 sa tak zastavil, ale zatiaľ by bolo predčasné konštatovať, že sa otočil," uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR. Súčasne počas roka 2018 zomrelo 54,3 tisíca osôb, tiež o niečo viac ako v roku 2017.

Viac ľudí sa k nám sťahuje, ako odchádza

Rozdiel medzi narodenými a zomretými bol vlani 3,3 tisíca osôb v prospech narodených. Prirodzený prírastok však oproti predchádzajúcemu roku klesá. Je to dôsledok toho, že dlhodobo sa rodí menej detí a naopak, počet zomretých pribúda.

Druhým ukazovateľom, ktorý ovplyvňuje počet obyvateľov v krajine je migrácia obyvateľstva.

Počet prisťahovaných osôb dlhodobo prevyšuje počty vysťahovaných z krajiny, vďaka čomu zaznamenávame celú poslednú dekádu aj migračný prírastok. "V priebehu roka 2018 migračný prírastok dokonca prevýšil prirodzený prírastok obyvateľstva. Cezhraničným sťahovaním získala Slovenská republika takmer 4-tisíc osôb," uvádza Štatistický úrad.

Klesá počet sobášov, rozvádzame sa rovnako

Ďalšie dôležité demografické procesy, sú údaje o sobášnosti prípadne rozvodovosti. V uplynulom roku bolo na Slovensku uzavretých vyše 31-tisíc manželstiev.

Medziročne bol počet sobášov o niečo veľmi málo nižší. Od roku 2014 neustále stúpal počet sobášov. Trend sa zastavil práve vlani. Prvýkrát počet sobášov klesol oproti predchádzajúcemu roku.

Počas roka sa rozviedlo 9,6 tisíca manželstiev, takmer totožný počet ako v roku 2017. V uplynulom roku teda pokles rozvodovosti spomalil. Celkovo posledné tri roky už nepotvrdzujú kontinuálny pokles rozvodovosti, ktorý sme na Slovensku pozorovali v rokoch 2008 až 2016.

Prelomový rok: seniorov je viac ako detí

Posledné údaje ukazujú aj vekovú štruktúru obyvateľstva. Slovensko dlhodobo intenzívne starne a potvrdili to aj nové dáta. 

„V praxi sa to prejavuje tak, že rastie počet aj podiel osôb v poproduktívnom veku, teda vo veku 65 a viac rokov. A naopak, znižuje sa početnosť a podiel detskej zložky vo veku do 14 rokov v celkovej populácii Slovenska," upozornila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie.

Rok 2018 je v rámci sledovania starnutia populácie prelomový, počet a podiel seniorov historicky prvýkrát na Slovensku prevýšil počet a podiel detí.

Deti vo veku do 14 rokov tvorili celkovo 15,7 percenta slovenskej populácie. Seniori vo veku 65 a viac rokov už 16 percenta obyvateľstva.

Na Slovensku uplynulý rok žilo 858-tisíc detí, ale až 874-tisíc seniorov. „Vzťah medzi početnosťou detí a seniorov v spoločnosti zachytáva takzvaný index starnutia. V roku 2018 tento index prvý krát prekročil hraničnú hodnotu 100. Na Slovensku tak na 100 detí pripadlo viac, až 102 seniorov, teda ľudí vo veku nad 65 rokov, " spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva.

Aj vývoj ďalších ukazovateľov potvrdil starnutie Slovenska. Priemerný vek obyvateľa Slovenska dosiahol 40,8 roka sa medziročne opäť zvýšil o niekoľko mesiacov. Priemerný vek je nad hranicou 40 rokov od roku 2015. Zvýšil sa tiež mediánový vek, dosiahol 40,6 roka. Znamená to, že už druhý rok platí v Slovenskej republike stav, že polovica populácie je staršia ako 40 rokov.

Stúpa vek rodiacich matiek aj rozvodovosť po dlhšom trvaní manželstva

Rok 2018 potvrdil trend, že rastie počet detí narodených mimo manželstva. Vlani ich bolo 40 percent zo všetkých narodených.

Priemerný vek rodičiek rastie, vlani dosiahol hodnotu 29,7 rokov. Najväčšiu skupinu rodičiek predstavovali ženy vo veku 30 až 34 rokov. Každá tretie dieťa priviedla na svet žena z uvedenej vekovej skupiny.

Nové rekordy dosiahli aj opakované sobáše. Viac ako 14 percent ženíchov a viac ako 13 percent neviest vstupovali do manželstva ako rozvedení, teda vstupovali do druhé či vyššie manželstvo. Priemerný vek ženícha znova o niečo stúpol a dosiahol vyše 34 rokov, priemerný vek nevesty bol vyše 31 rokov.

Najsilnejšou vekovou skupinou, kedy ľudia vstupujú do manželstiev je vek 25 až 29 rokov a to u oboch pohlaví. Druhou najpočetnejšou skupinou je vek 30 až 34 rokov.

Na sto sobášov pripadalo 31 rozvodov. Priemerný vek muža pri rozvode bol takmer 44 rokov, ženy 41 rokov. Podobne v zhode s trendom posledných rokov sa v uplynulom roku znova zvýšila priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva a dosiahla 15,4 roka.

Rastie početnosť rozvodov po dlhšej dobe trvania manželstva, napríklad rozvody po 25 a viac rokoch trvania manželstva tvorili vlani až 21 percent rozvodov (1 977 rozvodov). Šesť z desiatich rozvedených manželstiev boli partnerské zväzky s maloletými deťmi.

Najdlhšie trvajúce manželstvo, ktoré bolo rozvedené trvalo 60 rokov.

V rámci Slovenska sa počas roka 2018 presťahovalo vyše 98 tisíc osôb, takmer 45 percent osôb sa sťahovalo len z obce do obce v rámci jedného okresu.

Slovensko v číslach

- počet obyvateľov SR k 31. decembru 5 450 421, z toho bolo 2 789 344 žien

- celkový prírastok dosiahol 7 301 obyvateľov, z čoho prirodzený prírastok predstavoval 3 346 osôb, migračný prírastok 3 955 osôb (v roku 2017 prírastok obyvateľstva 7 777 obyvateľov, z čoho prirodzený prírastok bol 4 055 obyvateľov a prírastok sťahovaním/migráciou bol 3 722 obyvateľov)

- počet živonarodených detí 57 639, z toho bolo 34 587 alebo 60 percent v manželstve (v roku 2017 to bolo 57 969 živonarodených detí)

- počet zomretých 54 293, z toho bolo 27 777 mužov a 26 516 žien, pričom 65 percent zomretých žien boli vdovy (v roku 2017 to bolo 53 914 zomretých)

- počet sobášov 31 177 (v roku 2017 to bolo 31 309 sobášov)

- počet rozvodov 9 560 (v roku 2017 to bolo 9 618 rozvodov)

- v rámci SR sa presťahovalo 98 414 osôb, z čoho 44,9 percenta osôb z obce do obce v rámci okresu, 29,3 percenta osôb sa sťahovalo medzi okresmi v kraji a 25,8 percenta osôb sa sťahovalo z kraja do iného kraja SR

BRATISLAVA/tvnoviny.sk

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Obyvatelia

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.