Len čo pápež vystúpi z lietadla, po Slovensku sa rozozvučia zvony