Galéria: Jakubisko o Žbirkovi: Nádherné melódie už vymyslí iba pre nebo, kde možno teraz s Gottom koncertujú