Kiska: Ďakujem vám za to, že ste nám pomohli viac si vážiť slobodu