Galéria: Žiakov učia rešpektovať prírodu: Projekt, ktorý nenahradí ani všetka teória sveta