Kalamita na východe, v okresoch Snina, Humenné a Medzilaborce vyhlásili 1. situačný stupeň