Galéria: Ôsmak (†14) skolaboval počas testu zdatnosti. Hodinu telesnej viedol riaditeľ školy