Materiálna zbierka na Veľvyslanectve Tureckej republiky.