Galéria: Martin Pyšný vyvinul písmo pre dyslektikov.