Slovenskí piloti majú nalietaných menej hodín ako požaduje NATO