Galéria: Po Lajchovi suspendovali aj ďalšieho kňaza, je spoluautorom knihy o celibáte