Nešťastie na východe! Deti sa hrali s muníciou, ktorá vybuchla