Galéria: Poľovníci dostali prvé chladiace boxy na ulovených diviakov