Poľovníci dostali prvé chladiace boxy na ulovených diviakov