Tatrami otriasa vražda, ktorá sa zapíše do dejín slovenskej kriminalistiky