Rozruch v Strede nad Bodrogom: V noci niekto vykradol bankomat, zrejme ho vyhodil do vzduchu