K požiaru museli privolať ďalšie posily. Hľadajú skryté ohniská