Vyplácanie dávok: Niektorí prišli bez rúšok a tlačili sa, inde pokojne stáli v dlhom rade