Galéria: Gröhling o vyučovaní doma: Stanovili sme štyri povinné predmety a zredukovali učivo