Galéria: Vyberajú najlepších mužov do elitného pluku. Z takmer stovky chlapov ostala iba polovica